Debian går med i Gnome-stiftelsen rådgivande nämnd

21 november 2000

Debianprojektet har inbjudits att gå med i den nyligen skapade Gnome-stiftelsen rådgivande nämnd (Gnome Foundation Advisory Board). Den rådgivande nämnden är ett forum för organisationer och företag som har intresse av Gnome att kommunicera med stiftelsens styrelse och samarbeta för att stöda Gnome.

Andra framträdande organisationer i den rådgivande nämnden är Borland, Compaq, Eazel, Free Software Foundation, Gnumatic, Helix Code, Henzai, Hewlett-Packard, IBM, MandrakeSoft, Object Management Group, Red Hat, Sun Microsystems, TurboLinux och VA Linux.

Gnome-stiftelsen kommer att arbeta för att gynna Gnome-projektets mål. För att uppnå dessa mål kommer stiftelsen samordna utgåvor av Gnome och bestämma vilka projekt som är en del av Gnome. Stiftelsen kommer att agera som officiell röst för Gnome-projektet, och ge en möjlighet att kommunicera med pressen och med såväl kommersiella som icke-kommersiella organisationer intresserade av Gnome-programvara.