Debian sörjer förlusten av två projektmedlemmar

2 april 2001

Nyligen har Debianprojektet förlorat två medlemmar i sin "familj". Chris Rutter dog i en tragisk bilolycka och Fabrizio Polacco avled efter en längre tids sjukdom. Chris underhöll Debians anpassning till ARM, och nästa version av ARM kommer att dediceras till hans minne. Fabrizio ansvarade för flera viktiga paket i Debianprojektet, och hade blivit uppströmsansvarig för man-db.

Debianprojektet hedrar det goda arbete de utfört och deras starka entusiasm för Debian och fri programvara. Chris och Fabrizios bidrag kommer inte att glömmas, och andra utvecklare kommer att träda fram för att fortsätta deras arbete.

Chris Rutter och Fabrizio Polacco kommer båda att saknas.