Ståndpunkt rörande DMCA

25 juli 2001

Som många av er vet har en programmerare anhållits för att ha utvecklat ett verktyg för att gå runt kopieringsskyddsmetoder i några av Adobes produkter. Den i USA gällande lagen "Digital Millennium Copyright Act" (DMCA) gör det olagligt att utveckla (inte använda, utveckla!) denna typ av verktyg.

På nätet finns finns ett gemensam ståndpunktstagande rörande DMCA vilket redan har undertecknats av Debians projektledare och SPIs ordförande, såväl som många andra ledare och medlemmar i gemenskapen. Ståndpunktstagandet visar på de grundläggande problemen med DMCA, och förklarar varför en sådan lag inte bör existera.

Vi rekommenderar att du går till ståndpunktstagandets webbplats och, om du är enig med de uttalanden som görs om DMCA, att skriva under det. Webbplatsen är:

http://www.dibona.com/dmca/

För ytterligare information om denna frågas historik, besök de följande de två webbplatserna:

http://www.freesklyarov.org/

http://www.boycottadobe.com/