Debian GNU/Linux 2.2r4 släppt

5 november 2001

Den fjärde underutgåvan av Debian GNU/Linux 2.2 (alias "potato") har släppts. Denna underutgåva, version 2.2r4, består huvudsakligen av säkerhetsuppdateringar, tillsammans med ett fåtal rättelser av viktiga fel i den stabila utgåvan.

Du kan uppgradera till denna version över nätverket genom att peka paketverktyget "apt" (se manualsidan sources.list(5)) mot en av Debians många ftp-speglar; en lista är tillgänglig på:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

Säkerhetsuppdateringar

Denna utgåva innehåller följande säkerhetsrättelser, för vilka säkerhetsgruppen har släppt de angivna säkerhetsbulletinerna:

Debians säkerhetsbulletin-id Paket
DSA 006 zope
DSA 007 zope
DSA 043 zope
DSA 046 exuberant-ctags
DSA 048 samba
DSA 049 cfingerd
DSA 050 sendfile
DSA 051 Netscape
DSA 052 sendfile
DSA 054 cron
DSA 056 man-db
DSA 057 gftp
DSA 058 exim
DSA 059 man-db
DSA 060 fetchmail
DSA 061 gnupg
DSA 062 rxvt
DSA 063 xinetd
DSA 065 samba
DSA 066 cfingerd
DSA 068 openldap
DSA 069 xloadimage
DSA 071 fetchmail
DSA 072 groff
DSA 073 horde/imp
DSA 074 wmaker
DSA 075 netkit-telnet-ssl
DSA 076 most
DSA 077 squid
DSA 078 slrn
DSA 079 uucp
DSA 080 htdig
DSA 081 w3m, w3m-ssl
DSA 082 xvt
DSA 083 procmail
DSA 084 gftp
DSA 085 nvi, nvi-m17n

Blandade felrättelser

boot-floppies Viktiga ARM- och PowerPC-rättelser
cslatex Viktig rättelse
devscripts Rättelse för osäkra reguljära uttryck
e2fsprogs Rättelse för installation via seriekonsol
glibc Viktig rättelse
Kärnan Viktig säkerhetsrättelse
mac-fdisk/pmac-fdisk Viktig rättelse för PowerPC
mailcrypt Kompatibilitetsinsändning för GnuPG 1.0.6
mailman Viktig rättelse
quik Viktig rättelse för PowerPC
webalizer Rättelse för 5 oktober-problemet
xcal Viktig rättelse

En komplett lista över alla accepterade och refuserade paket tillsammans med en beskrivning finns på förberedelsesidan:

https://people.debian.org/~joey/2.2r4/

Adresser

En komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva finns på:

http://http.us.debian.org/debian/dists/Debian2.2r4/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/Debian2.2r4/non-US/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan finns på:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och -information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en organisation av fri programvaruutvecklare, vilka frivilligt arbetar för att producera de helt fria operativsystemen Debian GNU/Linux och Debian GNU/Hurd.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).