Eurostöd i Debian

31 december 2001

Den 1 januari 2002 kommer de tolv länderna i den europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) att börja använda den nya valutan euro (EUR): Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike. Även Vatikanstaten deltar i förändringen. Länder som använt en valuta från ett av länderna ovan kommer även de att anta euron, vilket ger att totalt cirka fyrtio länder kommer dela den gemensamma valutan.

Eftersom eurovalutan representeras av en egen symbol kräver stödet för detta viss justering i operativsystem. Javier Fernández-Sanguino Peña har skrivit Debian Euro HOWTO, vilken förklarar hur detta ställs in i ett Debiansystem.

Dokumentet innehåller instruktioner för att ställa in eurosymbolen både i Linuxkonsolen och i X Window System. Dessutom har speciella europaket sänts in (euro-support, tetex-eurosym) för att ge enkel tillgång till eurosymbolen.