Debian på kommande evenemang i maj

1 maj 2002

Flera mässor och konferenser som täcker fri programvara och GNU/Linux äger rum denna månad. Debianprojektet har givits möjlighet att delta i tre av dem. Evenemangen äger rum i Brasilien, Mexiko och Tyskland.

2-4 maj: Tredje internationella forumet för fri programvara, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasilien.

Nästan alla brasilianska Debianutvecklare kommer närvara vid detta evenemang och kommer främja Debian genom en kurs och ett föredrag.

16-19 maj: Días de Software Libre, Guadalajara, Jalisco, Mexiko

Personer från Free Software Foundation, Ximian, Debianprojektet och andra kommer närvara vid detta evenemang och främja fri programvara. Debian kommer representeras med ett föredrag som introducerar Debianprojektet. I ett annat föredrag kommer paketformat, med fokus på Debians paketformat, presenteras.

25-26 maj: Tredje Magdeburg-Linuxdagen, Magdeburg, Tyskland

Tyska GNU/Linux-utvecklare och -användare kommer delta vid denna mässa och konferens. Debianprojektet kommer demonstrera Woodyutgåvan i montern. Andreas Tille kommer dessutom hålla ett föredrag om underprojektet Debian Med.

Vi inbjuder alla intresserade i respektive område att delta på dessa evenemang, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.