Debian GNU/Linux 3.0 släppt

19 juli 2002

Det är med glädje Debianprojektet kungör att Debian GNU/Linux 3.0 givits ut. Debian GNU/Linux är ett fritt operativsystem som nu stöder totalt elva processorarkitekturer, innehåller skrivbordsmiljöerna KDE och GNOME, innehåller kryptografisk programvara, är kompatibel med FHS v2.2 och stöder programvara utvecklad för LSB.

Efter att IA-64 (ia64), HP PA-RISC (hppa), MIPS (mips, mipsel) och S/390-arkitekturerna (s390) tillkommit stöder nu Debian GNU/Linux totalt elva arkitekturer. Det kan nu köras från handhållna datorer till superdatorer, och så gott som allt däremellan, inklusive den senaste generationen 64-bitarsmaskiner.

Detta är den första versionen av Debian som innehåller kryptografisk programvara i huvuddistributionen. OpenSSH och GNU Privacy Guard medföljer en standardinstallation, och stark kryptering finns nu i webbläsare och webbservrar, databaser och så vidare. Ytterligare integrering av kryptografisk programvara planeras för kommande utgåvor.

För första gången medföljer K Desktop Environment 2.2 (KDE) Debian. Skrivbordsmiljön GNOME har uppgraderats till version 1.4 och själva X är uppgraderad till den väsentligt förbättrade XFree86 4.1. I och med att flera kompletta fria grafiska webbläsare, Mozilla, Galeon och Konqueror, har tillkommit har Debians skrivbordserbjudande kraftigt förbättrats.

Denna version av Debian stöder utgåva 2.2 och 2.4 av Linuxkärnan. Förutom bättre stöd för en större variation av ny maskinvara (som USB) och kraftiga förbättringar i användbarhet och stabilitet erbjuder 2.4-kärnan stöd för de journalförande filsystemen ext3 och reiserfs.

Debian GNU/Linux 3.0 innehåller en mer strömlinjeformad och polerad installation vilken översatts till flera olika språk, däribland svenska. Funktionssystemet har gjorts om och blivit mer flexibelt. Verktyget debconf gör konfigureringen av systemet enklare och mer användarvänlig. Debian GNU/Linux kan installeras från cd, eller från nätverket tillsammans med några disketter. Den kan hämtas nu, och kommer snart vara tillgänglig på cd-rom från flera distributörer.

Uppgraderingar till Debian GNU/Linux 3.0 från tidigare utgåvor hanteras automatiskt av pakethanteringsverktyget apt. Som alltid kan Debian GNU/Linux-system uppgraderas smärtfritt, på plats, utan någon påtvingad nedtid. För detaljerade instruktioner om hur man installerar och uppgraderar Debian GNU/Linux, se versionsfakta.

Detta är den första utgåvan av Debian som är kompatibel med version 2.2 av Filesystem Hierarchy Standard (FHS). Debian GNU/Linux stöder nu även programvara som utvecklats för Linux Standard Base (LSB), även om det ännu inte LSB-certifierats.

För nuvarande Debiananvändare kan det vara värt att veta att denna utgåva av Debian stöder kompileringsberoenden för att förenkla kompilering av paket från källkoden, fastnålning i apt för att förenkla delvisa uppgraderingar till vår uttestnings- eller instabila gren. Denna utgåva av Debian innehåller aptitude som ett alternativ för det vördade dselect-programmet, vilket gör det enklare att välja paket. Ungefär fyra tusen nya programvarupaket lades till distributionen i Debian GNU/Linux 3.0.

Om Debian

Debian GNU/Linux är ett fritt operativsystem som utvecklas av nära tusen frivilliga från hela världen, vilka samarbetar via Internet. Debians hängivelse åt fri programvara, dess icke-kommersiella natur och dess öppna utvecklingsmodell gör den unik bland GNU/Linux-distributionerna.

Debianprojektets huvudsakliga styrka är dess frivilliga bas, dess hängivelse åt Debians sociala kontrakt och dess åtagande att tillhandahålla det bästa operativsystemet som är möjligt. Debian 3.0 är ytterligare ett viktigt steg i den riktningen.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).