Debian GNU/Linux 3.0 uppdaterad (r1)

16 december 2002

Detta är den första uppdateringen av Debian GNU/Linux 3.0 (alias ”Woody”) och kompletterar huvudsakligen den stabila utgåvan med säkerhetsuppdateringar, tillsammans med rättelser för några allvarliga fel. De som ofta uppdaterar från security.debian.org kommer inte behöva uppdatera många paket och de flesta uppdateringar från security.debian.org medföljer denna uppdatering.

Observera att denna uppdatering inte ger en ny version av Debian GNU/Linux utan endast lägger till några uppdaterade paket till den. Ni behöver inte kasta era 3.0r0-cd:ar, utan det räcker att uppdatera mot ftp.debian.org när installationen är slutförd.

Du kan uppgradera till denna version över nätverket genom att peka paketverktyget ”apt” (se manualsidan sources.list(5)) mot en av Debians många ftp- och http-speglar. En omfattande lista över speglar finns på:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

Säkerhetsuppdateringar

Denna underutgåva fogar följande säkerhetsuppdateringar till den stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt bulletiner för alla dessa uppdateringar.

Debians säkerhetsbulletin-id Paket
DSA 137 mm
DSA 138 gallery
DSA 139 super
DSA 140 libpng
DSA 141 mpack
DSA 142 openafs
DSA 143 krb5
DSA 144 wwwoffle
DSA 145 tinyproxy
DSA 146 dietlibc
DSA 147 mailman
DSA 148 hylafax
DSA 149 glibc
DSA 150 interchange
DSA 151 xinetd
DSA 152 l2tpd
DSA 153 mantis
DSA 154 fam
DSA 155 kdelibs
DSA 156 epic4-script-light
DSA 157 irssi-text
DSA 158 gaim
DSA 159 python 1.5
DSA 160 scrollkeeper
DSA 161 mantis
DSA 162 ethereal
DSA 163 mhonarc
DSA 166 purity
DSA 167 kdelibs
DSA 168 php3, php4
DSA 169 htcheck
DSA 170 tomcat4
DSA 171 fetchmail, fetchmail-ssl
DSA 172 tkmail
DSA 173 Bugzilla
DSA 174 heartbeat
DSA 176 gv
DSA 179 gnome-gv
DSA 180 nis
DSA 182 kdegraphics
DSA 183 krb5
DSA 186 log2mail
DSA 187 Apache
DSA 188 Apache-SSL
DSA 189 luxman
DSA 191 squirrelmail
DSA 192 html2ps
DSA 194 masqmail
DSA 195 Apache-Perl
DSA 197 Courier sqwebmail
DSA 198 nullmailer
DSA 199 mhonarc
DSA 200 samba
DSA 201 Free/SWan
DSA 202 im
DSA 204 kdelibs
DSA 205 gtetrinet
DSA 206 tcpdump
DSA 207 tetex-bin

Blandade felrättelser

Denna utgåva lägger till viktiga rättelser till följande paket. De flesta av dem påverkar inte systemets säkerhet, men kan påverka dataintegriteten.

arcboot, tip22 tftp-laddare för SGI MIPS-maskiner
bastille Rättar ett trasigt paket
cron-apt Viktig rättelse
debiandoc-sgml Rättar en trasig uppgradering
defrag Rättar filsystemsfördärvning i sambandmed en journal
docbook-xml-slides Rätta trasigt beroende
eroaster Viktig rättelse
gnome-pim Viktig rättelse
initrd-tools Lade till stöd för nyare kärnor
kernel-image-2.2.22-alpha Säkerhetsuppdateringar
kernel-image-sparc-2.4 Säkerhetsuppdateringar
kernel-patch-2.4.17-s390 Viktiga rättelser
kernel-patch-2.4.19-mips Säkerhetsuppdateringar
kernel-source-2.2.22 Säkerhetsuppdateringar
libgd Rättar ett trasigt paket
libquota-perl Viktig rättelse
logtool Rättar ett trasigt paket
mpqc Rätta trasigt beroende
msttcorefonts Rättar sökväg till teckensnitten
muddleftpd Korrigering av säkerhetsrättelse
murasaki Viktig rättelse
ocaml Viktig rättelse
octave2.1 Rätta trasigt beroende
pcmcia-modules-2.2.22 Byggd mot kernel-source-2.2.22
qpopper Viktig rättelse
rio500 Viktig rättelse
silo Lägg till stöd för UltraSPARC III+-maskiner
snort Viktiga rättelser
sympa Rätta trasigt beroende
tendra Rätta licensöverträdelse
uptimed Rätta uppgraderingssökväg
weex Viktig rättelse
yaclc Viktig rättelse

Borttagna paket

Följande paket var vi tvungna att ta bort från distributionen:

cdrdao, gcdmaster Licensproblem

En komplett lista över alla accepterade och refuserade paket tillsammans med en beskrivning finns på förberedelsesidan för denna underutgåva:

https://people.debian.org/~joey/3.0r1/

Adresser

En komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva finns på:

http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en organisation bestående av utvecklare av fri programvara som frivilligt bidrar med sin tid för att producera de helt fria operativsystemen Debian GNU/Linux och Debian GNU/Hurd.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).