Debian på Solutions Linux och FOSDEM

27 januari 2003

Två mässor och konferenser om fri programvara och GNU/Linux kommer att äga rum under de kommande dagarna. Debianprojektet har erbjudits att delta i dem.

4-6 februari: Solutions Linux 2003 / Linux Expo France, Paris, Frankrike
Debianprojektet kommer ha en monter vid denna mässa, vilken är det största evenemanget inom fri programvara i Frankrike. Franska och belgiska utvecklare kommer att bemanna montern.
8-9 februari: Free and Open Source Software Developers' Meeting, Bryssel, Belgien
FOSDEM är en icke-kommersiell träff för alla fri programvaruutvecklare som organiseras av miljön. Välkända föredragshållare från hela världen förväntas. Raphaël Hertzog kommer att presentera målen och aktuell status för Debian-Edu. Dessutom kommer Martin Michlmayr hålla ett föredrag om att anpassa Debian för att använda i inbyggda system.

Vi inbjuder alla intresserade i respektive område att delta på dessa evenemang, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.