Debian går med i Desktop Linux Consortium

7 februari 2003

Debianprojektet är en stiftande medlem i Desktop Linux Consortium (DLC), vilket nyligen grundades och kommer att registreras som en ideell organisation. En nyligen utförd undersökning på DesktopLinux.com visar att Debian är den populäraste GNU/Linux-distributionen på skrivbordet. Underprojektet Debian Desktop är ett exempel på vårt pågående arbete med att förbättra Debian för de som använder GNU/Linux på skrivbordet.

Desktop Linux Consortium är en tillverkarneutral förening som består av både kommersiella företag och organisationer inom öppen källkod, vilka utvecklar och formar teknik inom GNU/Linux på skrivbordet. Föreningen kommer delta i skapandet av GNU/Linux framtid på skrivbordet och uppfylla de krav som finns hos företag, institutioner och hemanvändare.