Debianprojektet vid Desktop Linux Summit

15 februari 2003

En mässa och konferens om fri programvara och GNU/Linux kommer att äga rum under de kommande dagarna. Debianprojektet har erbjudits att delta i den.

20-21 februari: Desktop Linux Summit, San Diego, USA.

Debianprojektet kommer driva en monter på mässområdet vid Desktop Linux Summit, som äger rum i San Diego nästa vecka. Bdale Garbee, Debians nuvarande projektledare, kommer även delta i en paneldiskussion om framtiden för GNU/Linux på skrivbordet.

Vi inbjuder alla intresserade i respektive område att delta på dessa evenemang, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.