Debianprojektet på mässor i Österrike och Brasilien

31 maj 2003

Två mässor och konferenser om fri programvara och GNU/Linux kommer att äga rum under de kommande dagarna. Debianprojektet har erbjudits att delta i dem på olika sätt.

5-7 juni: Andra Linuxveckorna, Wien, Österrike

Debianprojektet kommer att närvara vid Linuxveckornas evenemang i Wien med en monter som drivs av Gerfried Fuchs. Han kommer även anordna en nyckelsigneringsfest och hålla ett föredrag om de första stegen efter att en ny Debianinstallation gjorts på en maskin.

5-7 juni: Internationella fri programvarukonventet, Porto Alegre, Brasilien

Nästan alla brasilianska Debianutvecklare och medlemmarna i Debian-BR-projektet kommer att mötas vid detta konvent. Bdale Garbee och Wichert Akkerman kommer också hålla föredrag.

Vi inbjuder alla intresserade i respektive område att delta på dessa evenemang, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.