Debianprojektet på flera mässor i Europa

6 juli 2003

Tre viktiga mässor och konferenser om fri programvara och GNU/Linux kommer att äga rum under de kommande dagarna.

9-12 juli: Globala fri programvarumötet, Metz, Frankrike

Flera medlemmar i Debianprojektet kommer att delta på detta möte mellan utvecklare av fri programvara. Andreas Tille kommer hålla ett föredrag där han diskuterar huruvida programvara med öppen källkod kan uppnå de krav som finns på rättvisa inom hälsoväsendet. Martin Michlmayr kommer dessutom hålla ett föredrag om att spåra upp inaktiva utvecklare i Debianprojektet.

10-13 juli: LinuxTag, Karlsruhe, Tyskland

Debianprojektet närvarar vid Europas största konferens och mässa med anknytning till fri programvara med en monter inom huvudutställningsområdet. Dessutom kommer Debianmedlemmarna hålla en endagskonferens på fredagen samt flera andra föredrag:

Torsdag 10 juli 2003:

17:00 Andreas Tille: Integrera Knoppix i Debian

Fredag 11 juli 2003:


10:00 Martin Michlmayr: Nationens tillstånd
11:00 Michael Meskes: Migrering av statliga enheter
12:00 Sebastian Ley, Martin Loschwitz: BoF: Förevisning av Debian-Installer
13:00 Jörg Wendland: Massvirtuellserver med Apache och LDAP
14:00 Michael Banck: Debians felrapporteringssystem
15:00 Alexander Schmehl: Paketera kärnan i Debian
16:00 Daniel K. Gebhart: Debians mentorprojekt
17:00 Daniel Atencio: APT-verktyg, bakåtanpassning och arkiv

Lördag 12 juli 2003:


12:00 Hauke Goos-Habermann, Daniel Kasten: Programvarudistributionssystemet m23
12:00 Martin Michlmayr: Styra Debian
13:30 Martin 'Joey' Schulze: (Programvaru-)utveckling i Debianprojektet
15:00 Peter Palfrader: Nyckelsigneringsfest

Söndag 12 juli 2003:

14:00 Wolfgang Jährling: 5 år med Debian GNU/Hurd

18-19 juli: Debian Conference 3, Oslo, Norge

Debconf är en konferens med, för och av Debianutvecklare. Ickeutvecklare får gärna besöka. Innan konferensen kommer "hacksessionen" Debcamp att anordnas. Peter Palfrader kommer även att organisera en nyckelsigneringsfest.

Vi inbjuder alla intresserade i respektive område att delta på dessa evenemang, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.