Framgångsrik Debiankonferens i Oslo avslutad

28 juli 2003

Omkring 140 personer deltog på årets Debiankonferens, som ägde rum den 18-20 juli vid universitetet i Oslo. Av dessa deltog cirka 90 personer vid det första Debianarbetsträffen som föregick konferensen den 12-17 juli. Under debcamp rättades mer än 200 fel i det kommande installationsprogrammet för Debian, debian-installer, vilket visar att denna typ av utvecklarmöten är framgångsrika.

Tack vare stark sponsring från HP, NUUG Foundation, Lindows, Trolltech, O'Reilly, Linpro (med Dell) och universitet i Oslo var mat, lokaler och rikliga mängder datorkraft gratis för deltagarna. Många utvecklare från både Europa och andra delar av världen kunde även få hjälp att täcka sina resekostnader. Det starka stödet från den norska Unixanvändargruppen (NUUG) vid planering och organisation fick evenemanget att flyta och gav ett professionellt intryck.

Debians nuvarande projektledare, Martin Michlmayr var mycket imponerad av debcamp: ”Årets debconf och framförallt debcamp som föregick den var en stor framgång. Tanken med att hålla en debcamp där man kan arbeta tillsammans på olika projekt föddes under förra årets debconf och realiserades i år. Vi har sett att det är väldigt effektivt när man kan få in folk som vanligtvis samarbetar över Internet i ett och samma rum. Många formgivnings- och implementationsfrågor har diskuterats och framgångsrikt lösts. Vi kommer försöka hålla ytterligare debcamp i framtiden, kanske mindre utgåvor i olika länder.”

Konferensens samordnare i Debian, Andreas Schuldei, sammanfattade: ”Framförallt miljöer som samarbetar via Internet behöver denna sorts samlingar för att bli mer framgångsrika. Jag anser att detta evenemang har uppfyllt sin målsättning om att inspirera och motivera alla deltagare. Detta är ett tydligt exempel på Debians pulserande miljö och häpnadsväckande variation.”

Ytterligare information
Bilder