Intrång på vissa av Debianprojektets maskiner

21 november 2003

Detta är en mycket olycklig omständighet vi rapporterar om. Vi har upptäckt att det skett ett intrång på några av Debians servrar under det senaste dygnet.

Arkivet påverkas inte av detta intrång!

Specifikt har intrång gjorts på följande maskiner:

Vissa av dessa tjänster är för närvarande inte tillgängliga under det att maskinerna undersöks. Några tjänster har flyttats till andra maskiner (till exempel www.debian.org).

Säkerhetsarkivet kommer att verifieras från betrodda källor innan det åter görs tillgängligt.

Observera att vi nyligen har släppt en ny underutgåva av Debian GNU/Linux 3.0 (Woody), utgåva 3.0r2. Även om den ännu inte utannonserats har den redan sänts till våra filspeglar. Utannonseringen var planerad till i morse men sköts upp. Uppdateringen har nu kontrollerats och påverkas inte av intrånget.

Vi ber om ursäkt för att vissa tjänster inte kommer vara tillgängliga under de närmsta dagarna. Vi arbetar på att återställa tjänsterna och verifiera innehållet i våra arkiv.

Kontaktinformation

För ytterligare information, se Debians webbsidor eller sänd e-post till press@debian.org.