Debianprojektet på flera mässor i Europa

31 januari 2004

Tre mässor och konferenser om fri programvara och GNU/Linux kommer att äga rum i flera europeiska städer under nästa månad.

3-5 februari: Solutions Linux, Paris, Frankrike

Debianprojektet har erbjudits en monter i ”.Org”-paviljongen, där franska projektmedlemmar kommer representera projektet och demonstrera operativsystemet.

16-17 februari: Linux Expo Ulm, Ulm, Tyskland

Debian kommer vara representerade med en liten monter i mässområdet.

21-22 februari: Free and Open Source Software Developers' Meeting, Bryssel, Belgien

Debianprojektet kommer dela ett utvecklarrum med andra projekt och organisera ett gemensam program. Debian kommer dessutom att ha en monter där den kommande utgåvan demonstreras.

Vi inbjuder alla intresserade i respektive område att delta på dessa evenemang, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.