Debian på LinuxTag 2004

19. juni 2004

Årets LinuxTag finder sted fra den 23. til 26 juni i udstillings- og konferencecenteret i Karlsruhe, Tyskland. Debian-projektet vil deltage med en hel del aktiviteter.

Debians hovedkvarter vil være stand F43 i udstillingshallen, hvor vi vil demonstrere Debian GNU/Linux på flere forskellige arkitekturer, uddele DVD'er med prøveudgaver af "sarge" til arkitekturerne i386 og powerpc, demonstrere underprojekter som FAI (Fully Automatic Installation, fuldautomatisk installering), Adamantix, Debian-Med og m23.

Skolelinux vil også have en stand/undervisningslokale i konferencebygningen og en Linux-tilpasningsstand (F21) i udstillingshallen, hvor der vil blive demonstreret at Linux kan køre på et bredt spektrum af hardware-platforme, med Debian som det foretrukne styresystem.

Flere oplysninger.

Torsdag den 24. juni 2004 vil Debian-projektet også afholde en mini-Debian-konference i lokale 2.05 i konferencebygningen, med følgende program:

Torsdag den 24. juni 2004
09:00 Gerfried Fuchs Building .debs the unusual way
10:00 Andreas Tille Custom Debian Distribution reloaded
11:00 Thomas Lange Fully automatic installation with FAI
12:00 Michael Banck Debian GNU/Hurd
13:00 Gergely Nagy Patch management with dpatch
14:00 Jonathan Oxer Linux Kernel, the Debian way
15:00 Alexander Schmehl New Features of Sarge
16:00 Gaudenz Steinlin Debian-Installer Internals
17:00 Daniel Atencio Psille Building a Repository Infrastructure

Ikke alle foredrag med forbindelse til Debian passer ind i Debian-dagen, hvorfor nogle af dem vil blive holdt på andre tidspunkter, og nogle af dem er del af det regulære konferenceprogram.

Onsdag den 23. juni 2004
10:00 Fabian Franz Introduction into Knoppix (PLF)
Torsdag den 24. juni 2004
10:00 Fabian Franz Introduction into Knoppix (PLF)
19:30 Enrico Zini Zen and the art of Free Software (BF)
Fredag den 25. juni 2004
13:00 Hauke Goos-Habermann Softwareverteilung m23: Talk (2.05)
13:30 Ian Murdock Debian: Anatomy of an Open Source Project (EG)
14:00 Hauke Goos-Habermann Softwareverteilung m23: Workshop (2.05)
15:00 Jörg Jaspert Introduction into network monitoring (UG3)
Lørdag den 26. juni 2004
10:00 Kurt Gramlich Skolelinux, Free Software for Schools (R)
10:00 Fabian Franz Introduction into Knoppix (PLF)
11:00 Jochen Georges Skolelinux on the Desktop (2.05)
12:00 Georges Khaznadar FREE - Socrates/Minerva EU Project (2.05)
13:30 Klaus Knopper Knoppix - The LinuxTag Edition (EG)
14:00 Peter Palfrader Key Signing Party (2.05)
15:00 Hauke Goos-Habermann m23: Installation and Administration (UG2)
17:00 Daniel Atencio Psille Backporting & Packaging in Debian (UG2)


EG := Friedrich Weinbrenner-Saal
UG2 := Alfred Mombert-Saal
UG3 := Johann-Peter Hebel-Saal
PLF := Linix i praksis-forummet
BF := Virksomhedsforum

Programmer: