Debian GNU/Linux 3.0 uppdaterad (r5)

16 april 2005

Detta är den femte uppdateringen av Debian GNU/Linux 3.0 (alias ”Woody”) och kompletterar huvudsakligen den stabila utgåvan med säkerhetsuppdateringar, tillsammans med rättelser för några allvarliga fel. De som ofta uppdaterar från security.debian.org kommer inte behöva uppdatera många paket och de flesta uppdateringar från security.debian.org medföljer denna uppdatering.

Observera att denna uppdatering inte ger en ny version av Debian GNU/Linux utan endast lägger till några uppdaterade paket till den. Ni behöver inte kasta era 3.0r0-cd:ar, utan det räcker att uppdatera mot ftp.debian.org när installationen är slutförd för att få tillgång till de ändringarna som gjorts i efterhand.

Du kan uppgradera till denna version över nätverket genom att peka paketverktyget ”apt” (se manualsidan sources.list(5)) mot en av Debians många ftp- och http-speglar. En omfattande lista över speglar finns på:

https://www.debian.org/mirror/list

Säkerhetsuppdateringar

Denna underutgåva fogar följande säkerhetsuppdateringar till den stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt bulletiner för alla dessa uppdateringar.

Debians säkerhetsbulletin-id Paket
DSA 164 cacti
DSA 190 wmaker
DSA 259 qpopper
DSA 428 slocate
DSA 589 libgd1
DSA 601 libgd1
DSA 619 xpdf
DSA 620 perl
DSA 621 cupsys
DSA 622 htmlheadline
DSA 623 nasm
DSA 624 zip
DSA 625 pcal
DSA 626 tiff
DSA 627 namazu2
DSA 628 imlib2
DSA 629 krb5
DSA 630 lintian
DSA 631 kdelibs
DSA 632 linpopup
DSA 633 bmv
DSA 634 hylafax
DSA 635 exim
DSA 636 glibc
DSA 638 gopher
DSA 639 mc
DSA 640 gatos
DSA 641 playmidi
DSA 642 gallery
DSA 643 queue
DSA 644 chbg
DSA 645 cupsys
DSA 646 imagemagick
DSA 647 mysql
DSA 648 xpdf
DSA 649 xtrlock
DSA 650 sword
DSA 651 squid
DSA 652 unarj
DSA 653 ethereal
DSA 654 enscript
DSA 655 zhcon
DSA 656 vdr
DSA 657 xine-lib
DSA 658 libdbi-perl
DSA 659 libpam-radius-auth
DSA 660 kdebase
DSA 661 f2c
DSA 662 squirrelmail
DSA 663 prozilla
DSA 664 cpio
DSA 665 ncpfs
DSA 666 python2.2
DSA 667 squid
DSA 668 postgresql
DSA 669 php3
DSA 670 emacs20
DSA 671 xemacs21
DSA 672 xview
DSA 673 evolution
DSA 674 mailman
DSA 675 hztty
DSA 676 xpcd
DSA 677 sympa
DSA 678 netkit-rwho
DSA 679 toolchain-source
DSA 680 htdig
DSA 681 synaesthesia
DSA 682 awstats
DSA 683 postgresql
DSA 684 typespeed
DSA 685 emacs21
DSA 686 gftp
DSA 687 bidwatcher
DSA 688 squid
DSA 689 libapache-mod-python
DSA 690 bsmtpd
DSA 691 abuse
DSA 692 kdenetwork
DSA 693 luxman
DSA 694 xloadimage
DSA 695 xli
DSA 696 perl
DSA 697 netkit-telnet
DSA 698 mc
DSA 699 netkit-telnet-ssl
DSA 702 imagemagick
DSA 703 krb5
DSA 704 remstats
DSA 705 wu-ftpd
DSA 706 axel
DSA 707 mysql
DSA 708 php3

Blandade felrättelser

Denna utgåva lägger till viktiga rättelser till följande paket. De flesta av dem påverkar inte systemets säkerhet, men kan påverka dataintegriteten.

Paket Orsak
mm Rätta kraschande Apache
ssed Viktig rättelse
webmin Rätta ett nytt fel

Borttagna paket

Följande paket var vi tvungna att ta bort från distributionen:

Paket Orsak
eemu Licensöverträdelse
gg Programmet fungerar inte längre
gstar Licensöverträdelse
xzx Licensöverträdelse

En komplett lista över alla accepterade och refuserade paket tillsammans med en beskrivning finns på förberedelsesidan för denna underutgåva:

https://people.debian.org/~joey/3.0r5/

Adresser

En komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva finns på:

http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en organisation bestående av utvecklare av fri programvara som frivilligt bidrar med sin tid för att producera de helt fria operativsystemen Debian GNU/Linux och Debian GNU/Hurd.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska).