Debianprojektet vid OSS Symposium, LinuxTag och DebConf

17 juni 2005

Debianprojektet kommer närvara vid Open Source Software Symposium i Stuttgart och LinuxTag i Karlsruhe nästa vecka, båda i Tyskland.

20-21 juni: Symposium OSS 2005, Ostfildern, Tyskland

Debianprojektet kommer driva en monter och kommer att presentera distributionen vid detta symposium för företag och allmän administration. Michael Meskes kommer även hålla ett föredrag om att använda Debiansystemet i företag och i allmän administration.

22-25 juni: LinuxTag, Karlsruhe, Tyskland

Detta är den största och viktigaste mässan inom fri programvara. Debian kommer närvara med en monter i utställningsområdet och anordna en minikonferens som kallas Debiandagen. Den nya och fräscha utgåvan Debian 3.1, även känd som Sarge, kommer demonstreras i montern där besökare kan få tryckta dvd:er med utgåvan för i386-, amd64- och powerpc-plattformarna.

Man kommer dessutom hålla flera föredrag om fri programvara i allmänhet och Debian i synnerhet. På lördagen anordnas dessutom en nyckelsigneringsfest som kräver att man sänt in nycklarna i förväg.

10-17 juli: Debian Conference, Helsingfors, Finland

Debiankonferensen riktar in sig mot Debianutvecklare och intresserade användare som vill lära sig mer om den inre strukturen i projektet och distributionen. Programmet kommer göras tillgängligt strax före konferensen. I veckan före kommer det anordnas arbetsdagar. Den 9 juli kommer en öppen konferens anordnas på samma plats.

Program för Debiandagen

Debiandagen har utökats till två dagar och kommer äga rum torsdag och fredag i rum 2.05. Föredragen kommer huvudsakligen hållas på engelska om annat inte anges.

Torsdag, 23 juni, 2005
10:00 Norbert Tretkowski Erfarenheter med bakåtanpassar
11:00 Joey Schulze Debiansäkerehet
12:00 Luk Claes Internationalisering & lokalanpassning
13:00 Goswin von Brederlow Strukturen på Debianarkivet
14:00 Martin Zobel-Helas Det flyktiga arkivet
15:00 Meike Reichle Debian Women-projektet
16:00 Enrico Zini CDD: Nuvarande och kommande
Fredag, 24 juni, 2005
12:00 Yutaka Niibe Anpassa till m32r-arkitekturen
13:00 Mike Wiesner Kerberos V5 med Debian (Tyska)
14:00 Stefano Zacchiroli OCaml @ Debian
15:00 Florian Möllers Kunskap, makt och fritt öl
16:00 Hauke Goos-Habermann m23-distributionssystem
17:00 Michael Banck Ubuntus utvecklingsmodell

Ytterligare föredrag med Debiananslutning

Några föredrag kommer hållas utanför Debiandagen som en del av det vanliga konferensprogrammet eller community-programmet. Flera av dessa kommer hållas på tyska.

Onsdag, 22 juni, 2005
10:00 Fabian Franz Introduktion till Knoppix (EG)
Torsdag, 23 juni, 2005
13:30 Florian Schießl München går över till Linux (UG2)
Fredag, 24 juni, 2005
12:00 Fernanda Weiden Fri programvara med en kvinnlig touch (UG2)
16:00 Mako Hill Finansiera projekt inom fri programvara (UG2)
17:00 Fabian Franz Introduktion till Knoppix (PLF)
Lör, 25 juni, 2005
14:00   Key Signing Party (2.05)
15:00 Debian Developers Debianprojektet internt (UG3)
16:00 Alexander Schmehl Hur man ger något tillbaka (Community Forum)
16:00 Mako Hill Debian och Ubuntu: grena eller inte grena (UG3)
17:00 Michael Kofler Ubuntu - den mänsklig Linuxen (EG)
17:00 Gregorio Robles Quo vadis, libre software? (UG3)

Vi inbjuder alla intresserade i respektive område att delta på dessa evenemang, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.