Debiankonferensen en framgång

24 juli 2005

Den sjätte Debianutvecklarkonferensen en framgång

Mer än 300 personer deltog vid årets Debiankonferens, vilken ägde rum vid Helsingfors tekniska högskola i Esbo, Finland. Konferensen stöddes av över 20 sponsorer och innehöll flera föredrag, seminarier, demonstrationer, kodmaraton och rundabordssamtal på olika ämnen inom Debianprojektet.

Bland höjdpunkterna finns en presentation av en storskalig idriftsättning av 80 000 Debianarbetsstationer i Extremadura, Spanien, vid sidan av flera föredrag om populära Debianderivat såsom Skolelinux och Ubuntu. Presentationerna fångades av videogruppen och är tillgängliga via webben från http://dc5video.debian.net.

Konferensen slog flera rekord och blev den största Debiankonferensen någonsin. Antalet sponsorer och värdet på deras bidrag var större än tidigare Debiankonferenser. De över 20 sponsorerna detta år bidrog med en budget på runt 125 000 euro till konferensen. Denna generositet gjorde det bland annat möjligt att hålla runt 200 deltagare med mat och husrum.

Konferensen var en organisatorisk utmaning som krävde en stor grupp organisatörer och frivilliga, vilka arbetade dygnet runt med att samordna evenemanget. Debians projektledare Branden Robinson var imponerad med prestationen:

Konferensorganisatörernas uthållighet och professionalism fortsätter att imponera. Debiankonferensen utgör en allt viktigare roll för oss, och om deltagarna är livsnerven i denna framgång så är organisatörerna hjärtat, som ser till att alla hamnar där de behöver vara.

Tack

Denna debiankonferens organiserades i samarbete med Linux-Aktivaattori och Helsingfors tekniska högskola, samt med finansiellt stöd från HP, Intel, Nokia, Linux Magazine, IBM, SLX-Debian-Labs, NetApp, Movial, Hostway, Linspire, VA Linux Systems Japan, O'Reilly, Progeny, Xandros, Damicon, Univention, Linux Information Systems AG, COSS, Ubuntu, MySQL, credativ, Ropecon, Helsingfors institut för fysik och CSC.

Ytterligare information

Om Debian

Debianprojektet är en sammanslutning av de många frivilliga utvecklare som samarbetar via Internet. De jobbar bland annat med att underhålla och uppdatera Debian GNU/Linux, en fri distribution av operativsystemet GNU/Linux. Debians hängivelse åt fri programvara, dess icke-kommersiella natur och dess öppna utvecklingsmodell gör den unik bland GNU/Linux-distributionerna.

Kontaktinformation

För ytterligare information sänd e-post till press@debian.org (på engelska) eller besök Debians webbsidor.