Ändringar på servern för Debians säkerhetsuppdateringar

4 oktober 2005

Debianprojektet har delat den öppna frontservern för security.debian.org till en ny maskin som Telegraaf Media Groep generöst står värd för. Genom denna flytt till en ny maskin har de interna och externa tjänsterna i Debians säkerhetsinfrastruktur delats upp, vilket var ett stort krav för framtida förbättringar av denna tjänst.

Efter att en uppdatering av XFree86 publicerades (Debians säkerhetsbulletin 816) var det uppenbart att den gamla maskinen inte längre kunde uppfylla behoven hos det stora antalet användare. Den utgående förbindelsen på 100 Mbit/s var helt fylld under 70% av dagen och maskinen blev överbelastad.

En omstrukturering av säkerhetsinfrastrukturen hade diskuterats före förra månadens incident och kommer fortsätta tills en slutgiltig inrättning installeras. Flytten av den öppna frontservern till en mer kraftfull maskin är det första steget mot en mer flexibel och felsäker lösning, vilken kan hantera stora bandbreddsspikar bättre än den ensamma maskinen.

Om Telegraaf Media Groep

Telegraaf Media Groep N.V. är ett oberoende mediaföretag i Nederländerna, mest känt för publiceringen av Nederländernas största dagstidning: De Telegraaf.

För vidare information se telegraaf.nl och tmg.nl/

Om Debian

Debianprojektet är en sammanslutning av de många frivilliga utvecklare och bidragslämnare som samarbetar via Internet. De jobbar bland annat med att underhålla och uppdatera Debian GNU/Linux, en fri distribution av operativsystemet GNU/Linux. Debians hängivelse åt fri programvara, dess icke-kommersiella natur, dess oberoende från styrande företag och dess öppna utvecklingsmodell gör den unik bland GNU/Linux-distributionerna.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org>.