Debian GNU/Linux 3.1 uppdaterad (r6)

7 april 2007

Debianprojektet har uppdaterat sin stabila utgåva Debian GNU/Linux 3.1 (alias Sarge). Denna uppdatering kompletterar huvudsakligen den stabila utgåvan med säkerhetsuppdateringar, tillsammans med rättelser för några allvarliga fel. De som ofta uppdaterar från security.debian.org kommer inte behöva uppdatera många paket och de flesta uppdateringar från security.debian.org medföljer denna uppdatering.

Som en förberedelse inför den kommande utgivningen av Debian GNU/Linux 4.0 (alias Etch) kommer Debian GNU/Linux 3.1 att flyttas till oldstable-delen av arkivet. Användare som vill fortsätta att använda Debian GNU/Linux 3.1 ombeds uppdatera sina /etc/apt/sources.list-nätverkskällor så att de anger sarge i stället för stable.

Lägg märke till att denna uppdatering inte utgör någon ny version av Debian GNU/Linux 3.1, utan enbart uppdaterar några av de paket som ingår i den stabila utgåvan. Du behöver inte kasta bort dina gamla 3.1-cd eller -dvd, allt du behöver göra är att uppdatera mot ftp.debian.org efter installationen för att ta med dessa sena ändringar. Nya cd- och -dvd-avbildningar kommer att dröja till efter utgivningen av Etch och kommer vara tillgängliga på de vanliga platserna.

Du kan uppgradera till denna version över nätverket genom att peka paketverktyget apt (se manualsidan sources.list(5)) mot en av Debians många ftp- och http-speglar. En omfattande lista över speglar finns på:

https://www.debian.org/mirror/list

Blandade felrättelser

Denna uppdatering av den stabila utgåvan innehåller några viktiga rättelser i följande paket:

Paket Orsak
base-installer Korrigering för ABI-uppdatering för kärnan (rättar nytt fel i 3.1r5)
glibc Återsynkronisera arkitekturer

Säkerhetsuppdateringar

Denna underutgåva fogar följande säkerhetsuppdateringar till den stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt bulletiner för alla dessa uppdateringar:

Bulletin-id Paket Rättelse(r)
DSA-1240 links2Exekvering av godtyckliga skalkommandon
DSA-1262 gnomemeetingExekvering av godtycklig kod
DSA-1263 clamavÖverbelastningsattack
DSA-1264 php4Flera sårbarheter
DSA-1265 mozillaFlera sårbarheter
DSA-1266 gnupgSignaturförfalskning
DSA-1267 webcalendarInkludering av fjärrfiler
DSA-1268 libwpdExekvering av godtycklig kod
DSA-1269 lookup-elOsäker temporär fil
DSA-1270 openoffice.orgFlera sårbarheter
DSA-1271 openafsUtökning av privilegier utifrån
DSA-1272 tcpdumpÖverbelastningsattack
DSA-1273 nasFlera utifrån nåbara sårbarheter
DSA-1274 fileExekvering av godtycklig kod
DSA-1275 zope2.7Serveröverskridande skriptfel
DSA-1276 krb5Flera sårbarheter
DSA-1277 xmmsExekvering av godtycklig kod
DSA-1278 man-dbExekvering av godtycklig kod

En komplett lista över alla accepterade och refuserade paket tillsammans med en beskrivning finns på förberedelsesidan för denna underutgåva:

https://release.debian.org/stable/3.1/3.1r6/

Adresser

En komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva finns på:

http://ftp.debian.org/debian/dists/sarge/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/

Information om den stabila utgåvan (versionfakta, errata, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en sammanslutning bestående av utvecklare av fri programvara som frivilligt bidrar med sin tid för att producera det helt fria operativsystemet Debian GNU/Linux.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/, sänd e-post till <press@debian.org> (på engelska), eller kontakta gruppen för de stabila utgåvorna <debian-release@lists.debian.org> (på engelska).