Νέα του 2007

[28 Δεκ 2007] Debian GNU/Linux 3.1 updated
[27 Δεκ 2007] Debian GNU/Linux 4.0 updated
[17 Αυγ 2007] Debian GNU/Linux 4.0 updated
[25 Απρ 2007] Debian participates in Google's Summer of Code
[08 Απρ 2007] Διάθεση του Debian GNU/Linux 4.0
[07 Απρ 2007] Debian GNU/Linux 3.1 updated
[18 Φεβ 2007] Debian GNU/Linux 3.1 updated
[10 Ιαν 2007] Debian GNU/Linux 3.0 archived

Σημείωση: μπορείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα του Debian κάνοντας συνδρομή ή ψάχνοντας την αρχειοθήκη απο τους καταλόγους debian-announce και debian-news.