Debian-projektet søger hardwaredonationer

8. februar 2009

Debian-projektet søger hardwaredonationer

Debian-projektet søger sponsorer til to nye officielle tjenester: snapshot- og dataarkiver. Begge tjenester består af store mængder data og kræver derfor en maskine, der kan håndtere det, med et stort diskarray, der fra begyndelsen har 10 TB diskplads og med mulighed for let at tilføje mere. Interesserede sponsorer bedes kontakte hardware-donations@debian.org.

Debian-projektet håber på et uafhængigt storage-array, der kan udvides eller opgraderes uden at skulle omkonfigurere den tilsluttede serverhardware. En diskhylde-baseret SATA SAN synes at være ideel til formålet. Vi forestiller os, at skulle begynde med 10 TB diskplads for at kunne dække kendte arkiver. 12 x 1 TB SATA-diske synes at være et ideelt kompromis mellem pris og kapacitet.

Snapshot-arkivet er en wayback-maskine, der gør det muligt at tilgå gamle pakker baseret på datoer og versionsnumre. Det vil bestå af alle nuværende og fremtidige pakker, som er i Debians arkiv. Med omkring 3-4 GB nye pakker hver dag, skal tjenesten bruge en stor lagringskapacitet for at kunne følge med. Den aktuelle implementation bruger allerede 4 TB og er en værdifuld tjeneste for fællesskabet.

Muligheden for at installere pakker og se kildekode fra enhver given dato i fortiden, er meget nyttig for udviklere, der prøver at rette regressioner. Brugere har ofte behov for en ældre version af et program, for at kunne få et bestemt program til at køre.

Dataarkivet vil indeholde kæmpestore pakker, der ikke kan distribueres gennem de gængse arkiver på grund af deres enorme størrelse. Antallet af frie, store datapakker, så som medicinske og statistiske datasæt, foruden spildata, er stigende og vi ønsker en ny tjeneste, for at kunne gøre dem tilgængelige for Debian-brugere.

Vi planlægger redundant udrulning på to adskilte geografiske steder, hvortil Debian-projektet også søger sponsorer. Hosting i USA er ikke mulig af juridiske årsager, da snapshot-arkivet også vil indeholde ældre udgivelser, heriblandt træet non-US, der indeholder pakker, som ikke må distribueres fra USA. Vi forestiller os at kunne køre begge tjenester på den samme hardware, forudsat at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed.

Hardwarekravene til disse tjenester kan ikke opfyldes af nogen tilgængelige maskiner i Debian-projektet. De nye maskiner bør bestå af mindst to nyere CPU'er og 32 GB RAM, foruden en storage-backend der let kan udvides og leveres med 12 x 1 TB-diske i RAID. Maskinerne skal indeholde mulig for fjernadministration, med komplet adgang til den serielle konsol og fjernstyret strømafbryder.

Sponsorerne vil få fremtrædende omtale på Debians webserver og vil måske også blive nævnt på tjenesternes websider.

Den aktuelle implementering af snapshot-arkivet befinder sig på snapshot.debian.net.

Om Debian

Debian-projektet er en organisation af fri software-udviklere som frivilligt bidrager med tid og kræfter, der samarbejder via internettet. Deres opgaver består blandt andre i at vedligeholde og opdatere Debian GNU/Linux, der er en fri distribution af styresystemet GNU/Linux. Debians dedikation til fri software, dets non-profit-natur og dets åbne udviklingsmodel, gør det unikt blandt GNU/Linux-distributioner.

Kontaktoplysninger

For flere oplysninger, besøg Debians websider på https://www.debian.org/ eller send e-mail på engelsk til <press@debian.org>.