Κυκλοφορία του Debian GNU/Linux 5.0

14 Φεβρουαρίου 2009

Το Debian Project είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσημη κυκλοφορία του Debian GNU/Linux έκδοση 5.0 (με την κωδική ονομασία lenny) μετά από 22 μήνες συνεχούς ανάπτυξης. Το Debian GNU/Linux είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζει ένα σύνολο από δώδεκα αρχιτεκτονικές επεξεργαστών και συμπεριλαμβάνει τα γραφικά περιβάλλοντα εργασίας KDE, GNOME, Xfce και LXDE. Παρέχει επίσης συμβατότητα με το πρότυπο FHS v2.3 και με λογισμικό που έχει αναπτυχθεί με την έκδοση 3.2 του προτύπου LSB.

Το Debian GNU/Linux τρέχει σε υπολογιστές που ποικίλουν από palmtop και συστήματα χειρός μέχρι υπερυπολογιστές, και σχεδόν σε οτιδήποτε άλλο ενδιάμεσα. Υποστηρίζει δώδεκα συνολικά αρχιτεκτονικές: Sun SPARC (sparc), HP Alpha (alpha), Motorola/IBM PowerPC (powerpc), Intel IA-32 (i386), IA-64 (ia64), HP PA-RISC (hppa), MIPS (mips, mipsel), ARM (arm, armel), IBM S/390 (s390), καθώς και οι AMD64 και Intel EM64T (amd64).

Κατά συνέπεια, περιλαμβάνει και υποστήριξη για την πλατφόρμα Orion της Marvell, καθώς και για συσκευές που βασίζονται στην πλατφόρμα αυτή όπως οι QNAP Turbo Station, HP mv2120 και Buffalo Kurobox Pro καθώς και Netbooks, όπως το EEE PC της Asus. Το Debian GNU/Linux 5.0 Lenny περιέχει επίσης τα προγραμματιστικά εργαλεία για το Emdebian που επιτρέπουν το cross-build πακέτων πηγαίου κώδικα του Debian και την συρρίκνωσή τους ώστε να προσαρμόζονται σε embedded συστήματα ARM.

Το Debian GNU/Linux 5.0 (Lenny) περιλαμβάνει επίσης την καινούρια έκδοση για ARM EABI, armel. Αυτή παρέχει μια πιο αποτελεσματική χρήση τόσο των σύγχρονων όσο και των μελλοντικών επεξεργαστών ARM. Έτσι, η παλιά έκδοση για ΑRM port (arm) έχει πλέον εγκαταλειφθεί.

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό αναβαθμισμένων πακέτων λογισμικού, όπως το K Desktop Environment 3.5.10 (KDE), την αναβαθμισμένη έκδοση του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας GNOME 2.22.2, το γραφικό περιβάλλον Xfce 4.4.2, το LXDE 0.3.2.1, το γραφικό περιβάλλον GNUstep 7.3, το X.Org 7.3, το OpenOffice.org 2.4.1, το GIMP 2.4.7, τον Iceweasel (μια unbranded έκδοση του Mozilla Firefox 3.0.6), το Icedove (μια unbranded έκδοση του Mozilla Thunderbird 2.0.0.19), τις PostgreSQL 8.3.6 και MySQL 5.0.51a, τον GNU Compiler Collection 4.3.2, την έκδοση 2.6.26 του πυρήνα του Linux, τον Apache 2.2.9, την Samba 3.2.5, τις γλώσσες Python 2.5.2 και 2.4.6, Perl 5.10.0, PHP 5.2.6, Asterisk 1.4.21.2, Emacs 22, Inkscape 0.46, Nagios 3.06, Xen Hypervisor 3.2.1 (υποστήριξη τόσο για dom0 όσο και domU), το OpenJDK 6b11 και περισσότερα από 23.000 άλλα πακέτα λογισμικού έτοιμα για χρήση, τα οποία έχουν προκύψει από περισσότερα από 12.000 πακέτα πηγαίου κώδικα.

Με την ενσωμάτωση του X.org 7.3 ο X server ρυθμίζεται αυτόματα για τα περισσότερα είδη υλικού. Πακέτα καινούργια με αυτή την έκδοση επιτρέπουν την πλήρη υποστήριξη του συστήματος αρχείων NTFS καθώς και την άμεση χρήση των περισσότερων πλήκτρων πολυμέσων. Υποστήριξη για τους τύπους αρχείων Adobe® Flash® είναι διαθέσιμη μέσω των plugins swfdec και Gnash. Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί ευρύτερες βελτιώσεις για τους φορητούς υπολογιστές, όπως η καλύτερη υποστήριξη της κλιμάκωσης της συχνότητας του επεξεργαστή (CPU frequency scaling). Για τις στιγμές χαλάρωσης έχουν προστεθεί αρκετά παιχνίδια μεταξύ των οποίων διάφορα puzzle καθώς και first-person shooters. Μια αξιοσημείωτη αλλαγή είναι η εισαγωγή του goplay, ενός γραφικού περιηγητή παιχνιδιών που προσφέρει αναζήτηση και φιλτράρισμα, στιγμιότυπα οθόνης καθώς και περιγραφές των παιχνιδιών στο Debian.

Η συμπερίληψη του OpenJDK, μιας ελεύθερης έκδοσης της τεχνολογίας Java της Sun στο Debian GNU/Linux 5.0 καθιστά εφικτή την διάθεση εφαρμογών βασισμένων στην Java στο "main" repository του Debian.

Επιπλέον βελτιώσεις που αφορούν την ασφάλεια του συστήματος περιλαμβάνουν την εγκατάσταση των διαθέσιμων αναβαθμίσεων ασφαλείας πριν από την πρώτη επανεκκίνηση από το σύστημα εγκατάστασης, την μείωση των εκτελέσιμων με setuid του χρήστη root και των ανοιχτών θυρών στην συνηθισμένη εγκατάσταση καθώς και την δημιουργία αρκετών πακέτων, κρίσιμων από άποψη ασφαλείας, με επιλογές hardening του μεταγλωττιστή GCC. Διάφορες εφαρμογές έχουν επίσης συγκεκριμένες βελτιώσεις, όπως, για παράδειγμα, η PHP η οποία πλέον παράγεται με το Suhosin hardening patch.

Για τους χρήστες που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά, τα συστήματα διαχείρισης πακέτων υποστηρίζουν τώρα μεταφρασμένες περιγραφές που εμφανίζουν αυτόματα την περιγραφή ενός πακέτου στην μητρική γλώσσα του χρήστη, αν αυτή είναι διαθέσιμη.

Το Debian GNU/Linux μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορα μέσα εγκατάστασης όπως DVD, CD, USB sticks και δισκέτες, ή από το δίκτυο. Το GNOME είναι το προεπιλεγμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας και περιέχεται στο πρώτο CD. Τα περιβάλλοντα K Desktop Environment (KDE), Xfce ή το LXDE μπορούν να εγκατασταθούν μέσω δύο νέων εναλλακτικών CD. Διατίθενται επίσης και με το Debian GNU/Linux 5.0 CD και DVD πολλαπλών αρχιτεκτονικών που υποστηρίζουν την εγκατάσταση σε πολλές αρχιτεκτονικές από ένα μόνο μέσο καθώς και δίσκοι Blu-ray που επιτρέπουν στην αρχειοθήκη μιας ολόκληρης αρχιτεκτονικής να διατεθεί με ένα μοναδικό μέσο εγκατάστασης.

Πέρα από τα συνηθισμένα μέσα εγκατάστασης, το Debian GNU/Linux μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί, επίσης, άμεσα, χωρίς προηγούμενη εγκατάσταση. Αυτά τα ειδικά μέσα είναι γνωστά ως "live images" και είναι διαθέσιμα σε CD, USB sticks και διάφορες μορφές δικτυακών εγκαταστάσεων. Μέχρι στιγμής, διατίθενται μόνο για τις αρχιτεκτονικές amd64 και i386.

Η διαδικασία εγκατάστασης για το Debian GNU/Linux 5.0 έχει βελτιωθεί σε πολλά σημεία: μεταξύ άλλων, έχει αποκατασταθεί η υποστήριξη για εγκατάσταση από περισσότερα του ενός CD ή DVD, firmware που απαιτείται από κάποιες συσκευές μπορεί να φορτωθεί χρησιμοποιώντας αφαιρέσιμα μέσα ενώ υποστηρίζεται και εγκατάσταση από οθόνη τύπου Braille. Η διαδικασία εκκίνησης του εγκαταστάτη έχει επίσης προσεχθεί ιδιαίτερα: ένα γραφικό μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή διαφόρων front-end και γραφικού περιβάλλοντος όπως και για την επιλογή κατάστασης "έμπειρου" χρήστη ή "διάσωσης". Το σύστημα εγκατάστασης για το Debian GNU/Linux έχει πλέον μεταφραστεί σε 63 γλώσσες.

Το Debian GNU/Linux μπορεί να μεταφορτωθεί άμεσα είτε μέσω bittorrent (που είναι και ο συνιστώμενος τρόπος), είτε μέσω jigdo ή HTTP. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τη σελίδα Debian GNU/Linux on CDs. Θα είναι επίσης σύντομα διαθέσιμο σε DVD, CD-ROM και δίσκους Blu-ray από ένα μεγάλο αριθμό προμηθευτών.

Οι αναβαθμίσεις σε Debian GNU/Linux 5.0 από την προηγούμενη έκδοση, το Debian GNU/Linux 4.0 (με κωδική ονομασία etch) γίνονται αυτόματα από το εργαλείο διαχείρισης πακέτων aptitude για τις περισσότερες διαμορφώσεις, ενώ σε κάποιο βαθμό, επίσης, από το εργαλείο διαχείρισης πακέτων apt-get. Όπως πάντα, τα συστήματα Debian GNU/Linux μπορούν να αναβαθμιστούν χωρίς κόπο, επί τόπου, χωρίς οποιαδήποτε υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας. Παρ' όλα αυτά, συνιστάται έντονα να διαβάσει κανείς τις σημειώσεις της έκδοσης για πιθανά προβλήματα και για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και την αναβάθμιση. Οι σημειώσεις της έκδοσης θα βελτιωθούν και θα μεταφραστούν σε ακόμη περισσότερες γλώσσες στις εβδομάδες που ακολουθούν.

Αφιέρωση

Το Debian GNU/Linux 5.0 Lenny αφιερώνεται στον Thiemo Seufer, έναν Debian Developer που πέθανε στις 26 Δεκεμβρίου του 2008 σε ένα τραγικό αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ο Thiemo ασχολήθηκε με το Debian με πολλούς τρόπους: συντηρούσε αρκετά πακέτα κι ήταν ο κύριος συντηρητής της έκδοσης του Debian για τις αρχιτεκτονικές MIPS. Ήταν επίσης μέλος της ομάδας μας για τον πυρήνα καθώς και μέλος της ομάδας του Εγκαταστάτη του Debian. Οι συνεισφορές του δεν περιορίζονταν στο Debian Project: εργαζόταν επίσης για την έκδοση αρχιτεκτονικής MIPS του πυρήνα του Linux, την προσομοίωση αρχιτεκτονικής MIPS στον qemu, καθώς και σε πάρα πολλά ακόμη μικρότερα έργα.

Η δουλειά του Thiemo, η αφοσίωση, η ευρεία τεχνική γνώση και η ικανότητά του να την μοιράζεται με άλλους θα μας λείψουν. Οι συνεισφορές του Thiemo δεν πρόκειται να ξεχαστούν ενώ οι πολύ ψηλές προδιαγραφές της δουλειάς του Thiemo δυσχεραίνουν το έργο συνέχισής της.

Σχετικά με το Debian

Το Debian GNU/Linux είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα που αναπτύσσεται από περισσότερους από χίλιους εθελοντές από ολόκληρο τον κόσμο που συνεργάζονται μέσω του Διαδικτύου. Η αφοσίωση του Debian στο Ελεύθερο Λογισμικό, ο μη κερδοσκοπικός του χαρακτήρας και το ανοιχτό μοντέλο ανάπτυξής του το καθιστούν μοναδικό ανάμεσα στις διανομές του GNU/Linux.

Τα δυνατά σημεία του Debian είναι η εθελοντική του βάση, η αφοσίωση του στο Κοινωνικό Συμβόλαιό του, και η δέσμευσή να παρέχει το καλύτερο δυνατό λειτουργικό σύστημα. Το Debian 5.0 είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Debian στο https://www.debian.org/ ή να απευθυνθείτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση <press@debian.org>.