Skolelinux för skolor i Rheinland-Pfalz

15 mars 2009

Debianprojektet kan med glädje meddela att Skolelinux, distributionen från det officiella underprojektet Debian-Edu, kommer att användas i Rheinland-Pfalz som bas för skolor i hela landet. Rheinland-Pfalz är en av Tysklands 16 förbundsrepubliker och har 4 miljoner invånare och runt 1700 skolor (varav runt 900 grundskolor).

Skolelinux- och Debianprojektet välkomnar förbundsrepubliken Rheinland-Pfalz val. Efter Hamburg är detta den andra förbundsstat som väljer Skolelinux som operativsystem för sina skolor. Kurt Gramlich, talesperson för det tyska Skolelinuxprojektet förklarar: Önskemål och förslag från lärare i Rheinland-Pfalz kommer att tas med i den framtida utvecklingen och anpassningen av programvaran. Jag ser fram emot att även i framtiden samarbeta med de elva pilotskolorna. Skolelinux kommer att berikas av det utbildningsmaterial som dessa skolor planerar att producera.

Burkhard Schaefer, rådgivare vid ministeriet för utbildning, vetenskap, ungdom och kultur säger att den Skolelinux som antagits i Rheinland-Pfalz har i den första fasen testats i elva pilotskolor i tiopunktsprogrammet mediekompetens utgör skolan (en oöversättbar tysk ordlek). Programmet är ett samarbete mellan ministeriet för utbildning, vetenskap, ungdom och kultur och center för IT och multimedia för inrikes- och sportministeriet. Skolorna drar samtidigt nytta av de fri programvarunätverk som finns och kan bygga nya nätverk. Burkhard Schaefer illustrerar: Skolelinux valdes på grund av den pedagogiska nätverkslösning som finns i Debianmiljön och en långsiktig utveckling av morderna och àjourförda utbildningskoncept. Genom stödet hos en extern tjänsteleverantör kan lärarna koncentrera sig på sin kärnverksamhet och inte behöva slåss mot tekniken.

Universitetet för tillämpad vetenskap i Kaiserslautern har tillsatt Professor Dr. Bettina Reuter och diplomingenjör Klaus Knopper som projektledare. Bägge är docenter vid den företagsekonomiska fakulteten vid Kaiserslauterns universitet. De leder anpassningen av Skolelinux för Rheinland-Pfalz och reintegrationen i det internationella projektet.

Den nyligen startade Föreningen för främjande av fri programvara i skolor i Rheinland-Pfalz, som ledas av Thomas Rohde, har gjort det till sin uppgift att vidareförmedla önskemål och förslag från lärare och representanter för skolorna till projektets ledare. Att det är möjligt för skolorna att formge sin utbildning baserad på fri programvara är något vi väntat på länge i Rheinland-Pfalz säger Rohde: Här kan alla aktivt bidra till framtidens informationsteknik och samtidigt ha kul. Elever kan ta programvaran som används i skolan med sig och använda hemma utan problem.

Förbundsrepubliken Rheinland-Pfalz har nu tillkännagivit en ytterligare runda i programmet Mediekompetens utgör skolan. Skolor kan ansöka fram till den 3 april för att få programvaruplattformen tillsammans med en anpassad maskinvaruplattform. Ytterligare information är tillgänglig på Förbundsrepubliken Rheinland-Pfalz webbplats.

Om Skolelinux

Skolelinux står för fri programvara från servern ned till skrivbordssystemet i skolan och i hemmet. Projektets mål är att fylla de behov som finns i skolor och andra utbildningsanstalter. Projektet bildades år 2001i Norge och är baserat på Debians GNU/Linux-distribution. Skolelinux är en skräddarsydd Debiandistribution som skapas av projektet Debian-Edu.

Om Debian

Debian GNU/Linux är ett fritt operativsystem som utvecklas av fler än tusen frivilliga från hela världen som samarbetar via Internet. Debians hängivenhet till fri programvara, dess ideella natur och dess öppna utvecklingsmodell gör det unikt bland GNU/Linux-distributioner.

Debianprojektets huvudstyrkor är dess bas av frivilliga, dess hängivenhet till Debians sociala kontrakt och dess förpliktelse att tillhandahålla det bästa möjliga operativsystemet. Debian 5.0 är ytterligare ett viktigt steg i denna riktning.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org>.