Debian 7 Wheezy introducerar stöd för multiarch

26 juli 2011

Under årets Debian-konferens, DebConf11, gjordes introduktionen av multiarch-stöd till ett utgivningsmål i den kommande utgåvan av Debian 7, Wheezy som förväntas att ges ut i 2013. Multiarch är en radikal omprövning av filsystemshierarkin med tanke på biblioteks- och headersökvägar, med målet att göra program och bibliotek från olika hårdvaruarkitekturer lättinstallerade parallelt på samma system.

Multiarch är en stor förbättring i Debians möjligheter att leva upp till löftet om att vara ett universellt operativsystem förklarar Steve Langasek, drivande kraft bakom implementationen, det kommer inte bara göra korsbyggen lättare, utan även möjliggöra bättre stöd för äldre 32-bitars applikationer på nya 64-bitars installationer och i framtiden till och med göra det möjligt att tillåta live-migration från ett 32-bitars system till ett 64-bitars.

Folk som är intresserade av ämnet kan se Steve Langaseks föreläsning Multiarch i Debian: 6 månader (eller 6 år) senare idag klockan 16:00 CEST (14.00 UTC) genom att använda Debconfs webbgränssnitt.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock för att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av de största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen samarbetar för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Då det är tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor sorts datortyper så kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För mer information, besök Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller skicka epost till <press@debian.org>.