DebConf11 slutar som ytterligare en framgång för Debianprojektet

30 juli 2011

Den årliga Debiankonferensen slutar idag efter att ha hållts föregående vecka i Banja Luka, Republika Srpska, Bosnien och Hersegovina. Den har varit en stor framgång för Debianprojektet.

DebConf är ett viktigt evenemang för Debian, både som distribution av fri mjukvara och som projekt. DebConf erbjuder "hög bandbreddstid" till distributionen som frivilliga använder för att socialisera medan de hackar på Debian. DebConf erbjuder Debian långvarig entusiasm och möjligheten att lösa småstridigheter som kan uppkomma när man kommunicerar via internet. Stefano Zacchiroli, Debians projektledare förklarar varför konferensen är viktig: DebConf11 i Banja Luka har varit fantastiskt på bägge fronter, och har även visat många av oss en kultur och del av världen som vi inte tidigare kände till. Vi kommer att återkomma!

DebConf föregicks av DebCamp, en möjlighet för bidragslämnare, utvecklare, och grupper att mötas och arbeta på specifika problem och diskutera ansikte mot ansikte. Exempelvis hade gruppen för Debians installationssystem ett möte där de bland annat integrerade den nyligen släppta Linux kärnan med version 3.0, förbättrade anpassningarna till kFreeBSD och Hurd-arkitekturerna, rättade problem vid användning av punktskriftsvisaren braille, och startade de första integrationsstegen rörande CUT/rullande utgåvor.

Andra förbättringar som har utförts under DebCamp inkluderar utvecklingen av RSS-flöden rörande det faktiska innehållet i FTP-arkivet, som kommer att avsevärt förenkla utvecklingen av tjänster som använder denna information.

Ett hett ämne under DebCamp och DebConf var Multiarch (see även det separata tillkännagivandet) som gör att program och bibilotek på olika hårdvaruarkitekturer är lätt användbara parallellt på samma system. Exempelvis har det innbäddade GNU C-biblioteket eglibc utvecklats med multiarch-stöd. Andra höjdpunkter på konferensen inkluderar Tillhandahålla applikationer som kör på fler platformar av Bdale Garbee eller ARM BoF sessionen som visade intressanta detaljer om den kommande armhf-anpassningen.

Under DebConf lyckades videogruppen som består av ungefär 50 frivilliga att tillhandahålla live-strömmar för över 70 av sessionerna, medans de spelade in 65 timmar med video vilket resulterade i 800 GB data att se över. Efter efterbehandling kommer inspelningarna göras tillgängliga i vårat mötesarkiv. Användare kan även tacka videogruppen via en tillägnad wikisida.

Debiankonferensen besöktes av över 400 bidragslämnare från mer än 70 länder så fjärran som Nya Zeeland, Taiwan och Brasilien. Förutom de ursprungligen schemalagda 78 sessionerna schemalades ytterligare 30 sessioner under konferensen.

Nästa årliga Debiankonferens kommer att hållas nästa år i Managua, Nicaragua.

Återigen skulle Debianprojektet vilja tacka sina sponsorer, utan vilka hela konferensen skulle vara omöjlig:

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullt schema med tekniska, sociala och policyföreläsningar, ger DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba närmare tillsammans. Det har ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skiljda platser som Scotland, Argentina, Bosnien och Hercegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på https://debconf.org.

Kontaktinformation

För mer information, besök vänligen Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.