Debians hållning till mjukvarupatent

19 februari 2012

Debianprojektet tillkännager härmed att deras patentpolicy för Debianarkivet finns tillgänglig.

Debianprojektet vidhåller en kritisk ståndpunkt rörande mjuvarupatent: Vi anser att mjukvarupatent är ett hot mot Fri mjukvara och ett hinder i Debians uppdrag att tillhandahålla ett helt fritt operativsystem som alla kan använda. Vi tycker inte att mjukvarupatent ger några fördelar i främjandet av mjukvaruinnovation och vi uppmanar alla våra uppströmsutvecklare att invända mot mjukvarupatent.

På samma gång, givet de facto möjligheten att patentera mjukvarurelaterade idéer i flera länder runt jorden, så är det viktigt att varken underskatta eller överskatta problem med mjukvarupatent. Vi är särskilt oroade rörande mjukvaru-FUD och vi har arbetat för att förbättra tydligheten i frågan.

Efter publiceringen av Community Distribution Patent Policy FAQ, är tillgängligheten av en patentpolicy för Debianarkivet vårat nästa steg i att hantera mjukvarupatentsystemet som vi skulle vilja se avskaffat. Vi tackar juristerna på Software Freedom Law Center för deras arbete med oss på denna policy.

Patentaggression är vida utspritt i IT-industrin för närvarande, sa Eben Moglen, en av grundarna av Software Freedom Law Center. Parter har lagt miljarder dollar på att försöka använda patentmonopol för att bromsa innovation och hota innovatörer. Med antagandet av denna patentpolicy förbereder sig Debian för att försvara sina utvecklare och användare mer effektivt, kraftfullt och kunnigt.

Debians projektledare Stefano Zacchiroli sade Debianprojektet har en lång tradition av att stå upp för användares rättigheter till ett helt fritt operativsystem. Patenträdsla, osäkerhet och tvekan underminerar detta. En patentpolicy och en kontaktpunkt för relaterade problem i Debianarkivet kommer att hjälpa till att minska patent-FUD bland våra användare.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För mer information, besök vänligen Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.