Schweiz blir värd för Debiankonferensen 2013

1 mars 2012

Den 20 Februari 2012 beslutade DebConf-kommittén att DebConf13, Debiankonferensen 2012, kommer att äga rum på Neuchâtels strand i Schweiz, troligtvis i mitten av Augusti. Mer information kan hittas på organisatörernas wikisida.

Under ett tvåtimmarsmöte på måndagskvällen vann det Schweiziska budet med liten marginal över budet från Riga, Lettland. Grupperna hade förberett sina bud sedan mitten på 2011 genom att söka efter platser och lokala sponsorer i deras respektive städer och länder.

De två buden hade båda karaktär och en unik identitet. På ena sidan fanns Rigas förslag som var totalt centrerat vid stads- och universitetsliv. På andra sidan siktade det Schweiziska budet på att få DebConf till en plats som är känd för sin naturliga skönhet.

Vårt förslag fokuserar starkt på gemenskapssamlande aspekterna i DebConf. Logi, hackerutrymmen och föreläsningssalar kommer alla finns på samma plats med en fantastisk utsikt över Neuchatelsjön och de Schweiziska alperna. Vi kommer att ha hela semesterlägret tillgängligt exklusivt för DebConf, sa Gaudenz Steinlin, medlem av den Schweiziska gruppen.

Organisatörerna av DebConf gratulerar de framtida organisatörerna av DebConf13, och tackar båda grupper för deas insatser.

Beslutet om var DebConf14 skall hållas kommer att tas om ungefär tolv månader. Förslag bör senast vara mottagna 31 December 2012 för att vara giltiga för att kunna betraktas.

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullt schema med tekniska, sociala och policyföreläsningar, ger DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba närmare tillsammans. Det har ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skiljda platser som Scotland, Argentina, Bosnien och Hercegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på https://debconf.org.

Detta år kommer DebConf12 starta Söndagen den 8 Juli, och sluta Lördagen den 14 Juli. Konferensen kommer att hållas i Managua, Nicaragua.

Före DebConf kommer DebCamp äga rum, från Söndagen den 1 Juli till Lördagen 7 Juli 2012. DebCamp är ett mindre och även mindre formellt evenemang som ger möjlighet åt grupper att arbeta på Debianprojekt.

Lördagen 7 Juli 2012 kommer DebConf Open Day äga rum på samma plats. Open Day är en liten konferens riktad till Debiananvändare och övriga intresserade av att lära sig mer om fri mjukvara.

Mer information om DebConf12 kan hittas på konferensens webbplats.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För mer information, besök vänligen Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.