Debianprojektet väljer om Stefano Zacchiroli som projektledare

15 april 2012

Enligt dess stadgar, har Debianprojektet precis valt om Stefano Zacchiroli för ett tredje år som Debians projektledare. Mer än 80% av rösterna satte honom som sitt förstaval (eller på delad förstaplats) på deras röstsedlar. Detta är första gången i projektets historia som en kandidat vinner tre år i sträck.

Stefanos stora röstantal i förhållande till sina motståndare visar hur nöjda Debianprojektet är med hans arbete så här långt, och dess önskan att han skall fortsätta representera projektet under en sista valperiod - Stefano har redan tillkännagivit att han inte kommer att försöka bli omvald nästa år. Wouter Verhelst och Gergely Nagy fick även de mycket stöd från Debians projektmedlemmar, båda två med hundratals röster före valalternativet None of the above (ingen av de ovannämnda).

Stefano har varit Debianutvecklare sedan Mars 2001 och var en bidragslämnare sedan länge till flera kärntjänster så som Debian Package Tracking System och dess Kvalitetssäkringsgrupp. He blev Debians projektledare i 2010, och omvaldes 2011 utan motkandidater. Efter att han hade vunnit detta års val sade Stefano: Jag är smickrad av tilltron som Debians medlemmar har gett mig tidigare, och även gett mig nu i detta val. Jag har stor beundran för demokratiska processer, och jag kan inte vara gladare för att ha blivit vald som DPL i ytterligare ett år. Jag misstänker att mitt schema för det kommande året kommer att vara välfyllt, och parallellt med detta kommer jag göra mitt bästa för att vara utbytbar.

Debian använder sig av röstningsmetoden Condorcet för projektledarval. Det detaljerade valresultatet kan hittas på röstningssidan.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För mer information, besök vänligen Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.