Uppdaterad Debian 6.0: 6.0.6 utgiven

29 september 2012

Debianprojektet tillkännager stolt den sjätte uppdateringen av dess stabila utgåva Debian 6.0 (med kodnamn squeeze). Denna uppdatering lägger främst till rättningar för säkerhetsproblem till den stabila utgåvan, tillsammans med några korrigeringar till några allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga.

Vänligen notera att denna uppdatering inte innebär en ny version av Debian 6.0 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det finns ingen anledning att kasta bort 6.0-CDs eller DVDs utan allt som behövs är att uppdatera via en uppdaterad Debianspegling efter en installation, för att få alla inaktuella paket uppdaterade.

De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket och de flesta uppdateringar från security.debian.org inkluderas i denna uppdatering.

Nya installationsmedia och CD- och DVD-avbildningar med uppdaterade paket kommer att finnas tillgängliga snart på de vanliga platserna.

En uppgradering online till denna revision görs vanligtvis genom att peka paketverktyget aptitude eller apt (se manualsidan för sources.list(5)) mot en av Debians många FTP eller HTTP-speglingar. En fullständig lista på speglar finns på:

https://www.debian.org/mirror/list

Diverse felrättningar

Denna uppdatering av den stabila utgåvan lägger till några viktiga felrättningar till följande paket:

Paket Orsak
alpine Fix crash in embedded UW-IMAP copy
apache2 mod_negotiation - fix CVE-2012-2687; mod_cache - don't cache partial connections; read timeouts should result in a 408
automake1.10 Fix CVE-2012-3386
automake1.11 Fix CVE-2012-3386
automake1.7 Fix CVE-2012-3386
automake1.9 Fix CVE-2012-3386
base-files Update /etc/debian_version for the point release
checkgmail Fix GMail authentication issues
clamav New upstream release
debian-archive-keyring Add wheezy stable and archive signing keys
dpkg Ensure a reliable unpack on SELinux systems
eglibc Really enable patches/any/cvs-dlopen-tls.diff; fix FORTIFY_SOURCE format string protection bypass; fix a DoS in RPC implementation
emesene Update contact end-point to local-bay.contacts.msn.com
geshi Fix 'Local File Inclusion Vulnerability in contrib script'
gosa Security fix (missing escaping)
ia32-libs Update packages
libconfig-inifiles-perl Fix insecure temporary file use
libgc Check for integer overflow in internal malloc and calloc routines
libmtp Fix device flags for some devices; add support for new devices
libxslt Fix CVE-2011-1202, CVE-2011-3970, CVE-2012-2825
links2 Security fixes
linux-2.6 DRM fixes; leap second fix; security fixes; various driver fixes
linux-kernel-di-amd64-2.6 Rebuild against linux-2.6 2.6.32-46
linux-kernel-di-armel-2.6 Rebuild against linux-2.6 2.6.32-46
linux-kernel-di-i386-2.6 Rebuild against linux-2.6 2.6.32-46
linux-kernel-di-ia64-2.6 Rebuild against linux-2.6 2.6.32-46
linux-kernel-di-mips-2.6 Rebuild against linux-2.6 2.6.32-46
linux-kernel-di-mipsel-2.6 Rebuild against linux-2.6 2.6.32-46
linux-kernel-di-powerpc-2.6 Rebuild against linux-2.6 2.6.32-46
linux-kernel-di-s390-2.6 Rebuild against linux-2.6 2.6.32-46
linux-kernel-di-sparc-2.6 Rebuild against linux-2.6 2.6.32-46
lockfile-progs Ensure the correct PID is used when creating lockfiles
mysql-mmm Add dependency on libpath-class-perl
network-manager Stop allowing ad-hoc WPA networks to be created; kernel bugs mean they get created as open networks
nss-pam-ldapd Support larger gecos values; reliability fixes
nvidia-graphics-drivers Fix information leak in the kernel module; fix arbitrary memory access vulnerability; fix local privilege escalation through VGA window manipulation
nvidia-graphics-modules Rebuild against 195.36.31-6squeeze1 kernel modules for security fixes; rebuild to fix CVE-2012-4225
php-memcached Fix session.gc_maxlifetime handling
plymouth Fix the init script to not fail when the package is removed
policyd-weight Remove rfc-ignorant.org RBLs (due to upcoming shutdown) and rbl.ipv6-world.net
postgresql-common Do not remove the PID file after SIGKILLing the postmaster in the last-ditch effort to shut down in --force mode
powertop Fix segfault on newer kernels with large config files
publican Add dependency and build-dependency on libio-string-perl
rstatd Support Linux 3.x kernels
spip Fix base name disclosure; security fixes
tor New upstream; fix TLS 1.1/1.2 renegotiation with openssl 1.0.1; fix potential DOS; fix two crashes and an information disclosure issue
ttb Add dependency on python-glade2
vte Fix a memory exhaustion vulnerability
wims Fix installation problem
wireshark Fix crashes in ANSI A detector and pcap / pcap-ng parsers
xserver-xorg-video-intel UXA/glyphs: fall back instead of crashing on large strings
yaws Fix RNG strength; fix mail config loading

Säkerhetsuppdateringar

Denna revision lägger till följande säkerhetsuppgraderingar till den stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt bulletiner för följande uppdateringar:

Bulletin-ID Paket Rättning(ar)
DSA-2457 iceweaselRegression fix
DSA-2458 iceapeRegression fix
DSA-2465 php5Multiple issues
DSA-2466 railsCross site scripting
DSA-2467 maharaInsecure defaults
DSA-2468 libjakarta-poi-javaUnbounded memory allocation
DSA-2470 wordpressMultiple issues
DSA-2471 ffmpegMultiple issues
DSA-2472 gridenginePrivilege escalation
DSA-2473 openoffice.orgBuffer overflow
DSA-2474 ikiwikiCross-site scripting
DSA-2475 opensslInteger underflow
DSA-2476 pidgin-otrFormat string vulnerability
DSA-2477 sympaAuthorization bypass
DSA-2478 sudoParsing error
DSA-2479 libxml2Off-by-one
DSA-2480 request-tracker3.8Regression
DSA-2481 arpwatchFails to drop supplementary groups
DSA-2482 libgdataNo verification of TLS certificates against system root CA
DSA-2483 strongswanAuthentication bypass
DSA-2484 nutDenial of service
DSA-2485 imp4Cross site scripting
DSA-2486 bind9Denial of service
DSA-2487 openoffice.orgBuffer overflow
DSA-2488 iceweaselMultiple issues
DSA-2489 iceapeMultiple issues
DSA-2490 nssDenial of service
DSA-2491 postgresql-8.4Multiple issues
DSA-2492 php5Buffer overflow
DSA-2493 asteriskDenial of service
DSA-2494 ffmpegMultiple issues
DSA-2495 openconnectBuffer overflow
DSA-2497 quaggaDenial of service
DSA-2498 dhcpcdRemote stack overflow
DSA-2499 icedoveMultiple issues
DSA-2500 mantisMultiple issues
DSA-2501 xenMultiple issues
DSA-2502 python-cryptoProgramming error
DSA-2503 bcfg2Shell command injection
DSA-2504 libspring-2.5-javaInformation disclosure
DSA-2505 zendframeworkInformation disclosure
DSA-2506 libapache-mod-securityModsecurity bypass
DSA-2507 openjdk-6Multiple issues
DSA-2508 kfreebsd-8Privilege escalation
DSA-2509 pidginRemote code execution
DSA-2510 extplorerCross-site request forgery
DSA-2511 puppetMultiple issues
DSA-2512 monoMissing input sanitising
DSA-2513 iceapeMultiple issues
DSA-2514 iceweaselMultiple issues
DSA-2515 nsd3Null pointer dereference
DSA-2516 isc-dhcpDenial of service
DSA-2517 bind9Denial of service
DSA-2518 krb5Denial of service
DSA-2519 isc-dhcpDenial of service
DSA-2520 openoffice.orgMultiple heap-based buffer overflows
DSA-2521 libxml2Integer overflows
DSA-2522 fckeditorCross site scripting
DSA-2523 globus-gridftp-serverProgramming error
DSA-2523 globus-gridftp-server-controlProgramming error
DSA-2524 openttdMultiple issues
DSA-2525 expatMultiple issues
DSA-2526 libotrBuffer overflow
DSA-2527 php5Multiple issues
DSA-2528 icedoveMultiple issues
DSA-2529 python-djangoMultiple issues
DSA-2530 rsshShell command injection
DSA-2531 xenDenial of service
DSA-2532 libapache2-mod-rpafDenial of service
DSA-2533 pcpMultiple issues
DSA-2534 postgresql-8.4Multiple issues
DSA-2535 rtfmCross-site scripting
DSA-2536 otrs2Cross-site scripting
DSA-2537 typo3-srcMultiple issues
DSA-2538 moinPrivilege escalation
DSA-2539 zabbixSQL injection
DSA-2540 maharaCross-site scripting
DSA-2541 beakerInformation disclosure
DSA-2542 qemu-kvmMultiple issues
DSA-2543 xen-qemu-dm-4.0Multiple issues
DSA-2544 xenDenial of service
DSA-2545 qemuMultiple issues
DSA-2546 freeradiusCode execution
DSA-2547 bind9Improper assert
DSA-2548 torMultiple issues
DSA-2549 devscriptsMultiple issues

Debianinstalleraren

Installeraren har byggts om för att inkludera felrättningarna som inkluderas i stabila utgåvan med denna punktutgåva.

Borttagna paket

Följande paket har tagits bort som en följd av problem utom vår kontroll:

Paket Orsak
blockade Icke-distribuerbara datafiler
kcheckgmail Icke underhållen; fungerar inte efter Googles förändringar
libtrash Icke underhållen; fungerar inte

URLer

Den fullständiga listan på paket som har förändrats med denna revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/squeeze/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates

Information om den stabila utgåvan (versionsfakta, kända problem, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och information:

http://security.debian.org/

Om Debian

Debianprojektet är en grupp av utvecklare av Fri mjukvara som donerar sin tid och kraft för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För mer information, besök Debians webbplats på https://www.debian.org/, skicka e-post till <press@debian.org> (på engelska), eller kontakta gruppen för stabila utgåvor på <debian-release@lists.debian.org> (på engelska).