DebConf 14 avslutas i Portland och datumen för DebConf 15 tillkännages

31 augusti 2014

Idag, Söndagen 31:a Augusti 2014, avslutas den årliga Debiankonferensen för utvecklare och bidragslämnare. Med mer än 300 deltagare som har rest från hela världen, 80 timmar med föreläsningar i mer än 100 evenemang, har konferensen hyllats som en framgång av den lokala huvudorganisatören Steve Langasek.

"Jag är nöjd med hur konferensen har fungerat. Varje år blir jag imponerad av hängivelsen från konferensdeltagarna i att göra det största fria operativsystemet i världen, och detta år var inget undantag. DebConf är fokuspunkt för alla som är inblandade i projektet, och hjälper oss verkligen att tillsammans skapa - inte bara Debian - utan ett vidare komplett ekosystem med fri mjukvara. Speciellt tack går till Intel och alla våra sponsorer utan vilka konferensen inte hade varit möjlig", säger Steve.

Höjdpunkterna inkluderar:

För dem som inte har möjlighet att besöka konferensen blev föredrag och sessioner inspelade och liveströmmade, och videos kommer att göras tillgängliga på webbplatsen för arkivet för Debianmöten.

Nästa år kommer DebConf att hållas i Heidelberg, Tyskland, från 15:e till 22:a Augusti 2015. De lokala organisatörerna kommer åter igen att organisera Debcamp under dagarna före DebConf, en session för intensivt arbete i att förbättra distributionen. Den lokala organisatören Michael Banck sade "Vi bjuder in alla till Heidelberg för nästa års DebConf. Den valda platsen tillåter en konferens under ett tak, med massor av plats och natur runtomkring. Jag ser fram emot ytterligare en framgångsrik konferens."

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullt schema med tekniska, sociala och policyföreläsningar, ger DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba närmare tillsammans. Det har ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skiljda platser som Scotland, Argentina, Bosnien och Hercegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på DebConfs webbplats.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.