Debian 6.0 långtidsstöd når slutet av sin livslängd

12 februari 2016

Debians Long Term Support (LTS)-grupp tillkännager härmed att stöd för Debian 6.0 (Squeeze) kommer att nå slutet av sin livslängd 29 Februari 2016, fem år efter dess ursprungliga utgåva 6 Februari 2011.

Det kommer inte att komma ytterligare säkerhetsstöd för Debian 6.0.

LTS-gruppen kommer att förbereda övergången till Debian 7 (Wheezy), som är den aktuella gamla stabila utgåvan. LTS-gruppen kommer att ta över support från säkerhetsgruppen 26 April, 2016.

Även Debian 7 kommer att få långtidsstöd i fem år efter dess ursprungliga utgåva vilket innebär att stödet avslutas Maj 2018.

Debian och dess LTS-grupp skulle vilja tacka alla bidragande användare, utvecklare och sponsorer som gör det möjligt att förlänga livet på tidigare stabila utgåvor, och som har gjort denna LTS framgångsrik.

Om du är beroende av Debian LTS, var vänlig gå med i gruppen, tillhandahålla patchar, testning eller finansiera ansträngningarna.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För mer information, besök vänligen Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.