Säkerhetsstöd för Wheezy har lämnats över till LTS-gruppen

25 april 2016

Den 25 April, ett år efter utgåvan av Debian 8, med alias "Jessie", och nästan tre år efter utgåvan av Debian 7, alias "Wheezy", avslutas reguljärt säkerhetsstöd för Wheezy. Debians grupp för långtidsstöd (Long Term Support - LTS) kommer ta över säkerhetsstödet.

Information för användare

Wheezy LTS kommer att stödjas från 26 April 2016 till 31 Maj 2018.

För Debian 7 Wheezy LTS kommer det inte finnas något krav att lägga till en separat wheezy-lts-rad till din sources.list längre utan din nuvarande setup kommer att forsätta fungera utan några ytterligare förändringar.

Vänligen se wikisidan LTS/Using för information om hur du använder Debian med långtidsstöd.

Viktig information och förändringar rörande Wheezy Lts kan hittas på LTS/Wheezy.

Framför allt kommer OpenJDK 7 göras till det nya Java-standardalternativet för JRE/JDK den 26 Juni för att säkerställa fullt säkerhetsstöd ända till tillfället då Wheezy LTS når slutet på sin livslängd.

Du bör även prenumerera på tillkännagivandesändlistan för säkerhetsuppdateringar för Wheezy LTS.

Några paket täcks inte av Wheezy LTS-stöd. Dessa kan detekteras genom att installera paketet debian-security-support. Om debian-security-support detekterar ett paketet som inte stöds som är kritiskt för dig, vänligen kontakta debian-lts@lists.debian.org.

Sändlistor

Hela koordinationen av Debian LTS-insatsen hanteras genom debian-lts-sändlistan

Vänligen prenumerera eller följ oss via GMANE (gmane.linux.debian.devel.lts)

Förutom debian-lts-announce-listan finns det även en lista som följer alla uppladdningar till Wheezy LTS.

Säkerhetsspårare

All information om statusen för sårbarheter (exempelvis om versionen i Wheezy LTS inte påverkas medan Jessie påverkas) kommer att spåras i Debians Säkerhetsspårare.

Om du kommer på ett fel i datan, var vänlig se https://security-tracker.debian.org/tracker/data/report.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För mer information, besök vänligen Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.