Debianprojektet vill tacka Mythic Beasts för lånad hårdvara

13 maj 2016

Debian producerar regelbundet många variationer av installations-CDs, DVDs, och live- eller molnavbildningar för sina användare. Vi är på gång att uppgradera till en ny central byggmaskin för avbildningsproduktion snart för att dra så stor nytta som möjligt av de senaste CPU- och lagringsteknologierna.

Avstämning av hårdvaru- och mjukvarukonfigurationer i en stor byggmaskin kan vara lurigt, och att köpa fel utrustning kan bli ett kostsamt misstag finansiellt och när det kommer till administrationstid.

För att hjälpa till med detta har de vänliga människorna på Mythic Beasts lånat ut en stor byggmaskin till projektet konfigurerad med 12 kärnor, 256 GB RAM, flera diskar, SSDer och NVMe-lagring. Med hjälp av denna maskin har vi haft möjligheten att utvärdera olika möjliga konfigurationer för avbildningsbygge för att säkerställa att vi köpte rätt utrustning med störst värde för våra behov.

Steve McIntyre, som arbetade med utrustningen, konstaterade, Vi ville optimera prestandan i avbildningsbyggandet på två sätt. Först och främst kunde arbetsfilsystemet som användes för indata lagras på disk, SSD eller pre-cachas i minne. I andra hand kunde utdata lagras på antingen disk eller SSD.

Flera veckor av benchmarking berättade för oss att det bästa alternativet var enkelt: SSD för arbetsfilsystemet. Pre-caching i RAM gjorde inte en märkbar skillnad; Linux-VM-systemet är tydligtvis redan väldigt effektivt för användning av RAM-cache här. Effekten på utdatafilsystemet var nästan försumbart i alla våra tester; tester som använde SSD var inte snabbare än disk, vilket tyder på att indata var den begränsande faktorn.

Denna data kommer att tillåta oss att effektivt finjustera våran nästa byggserver för bästa resultat.

Vi är väldigt tacksamma till de fantastiska individerna på Mythic Beasts för att de låter oss använda en av deras stora maskiner på detta sätt!

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Om Mythic Beasts

Mythic Beasts (https://www.mythic-beasts.com/) är en privatägd internetleverantör med fokus på en no-nonsense tjänst driven av en excellent teknisk support. De har varit värd för och gett stöd för Debian-VMs i åratal.

Kontaktinformation

För ytterligare information, var vänlig besök Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post till <press@debian.org> (på engelska).