DebConf16 avslutas i Kapstaden och datumen för DebConf17 tillkännages

9 juli 2016

Idag, lördagen den 9 Juli 2016, avslutas den årliga Debiankonferensen för utecklare och bidragslämnare. Med mer än 280 personer deltagande från hela världen, och 113 timmar tal i 114 evenemang har DebConf16 hyllats som en framgång.

Höjdpunkterna inkluderar den Öppna Festivalen, där evenemang som är av intresse för en bredare publik erbjuds (som sträcker sig från ämnen specifika för Debian till en bredare förståelse för öppna- och skapande rörelsen), de traditionella Bitarna från DPL, kortpresentations och livedemos och tillkännagivandet av nästa års DebConf (DebConf17 i Montreal).

För de som inte hade möjligheten att göra ett besök, spelades tal och sessioner in och strömmades live, och videorna görs tillgängliga på webbsidan för arkivet över Debianmöten.

Nästa år kommer DebConf att hållas i Montreal i Kanada, från den 6 till 10 Augusti 2017. Dagarna före DebConf kommer de lokala organisatörerna igen att sätta upp DebCamp, en session för intensivt arbete på att förbättra distributionen och Debiandagen den 5 Augusti 2017, med allmänheten som mål.

Debian tackar för engagemanget från flera sponsorer för deras stöd till DebConf16, speciellt våran Platinasponsor Hewlett Packard Enterprise.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullspäckat schema med tekniska, sociala och policytal, tillhandahåller DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba tillsammans. Det har ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skiljda platser som Skottland, Argentina, och Bosnien och Herzegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på https://debconf.org.

Om Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise deltar aktivt i öppen källkod. Tusentals utvecklare över företaget fokuserar på öppen källkodsprojekt, och HPE-sponsorer och stödjer öppen källkodsgemenskapen på ett antal sätt, inklusive: kodbidrag, sponsring av stiftelser och projekt, tillhandahåller aktivt ledarskap, och deltar i olika kommittéer.

Kontaktinformation

För ytterligare information, var vänlig besök DebConf16:s webbsida på https://debconf16.debconf.org/ eller skicka e-post till <press@debian.org>.