Tắt các dịch vụ FTP công

25 Tháng Tư 2017

Sau nhiều năm phục vụ nhu cầu của những người dùng của chúng tôi, và mức sử dụng ngày càng xuống dốc ủng hộ cho các tùy chọn tốt hơn, mọi dịch vụ công debian.org FTP sẽ bị tắt từ ngày 1 tháng 11, 2017. Chúng là:

Quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ các vấn đề sau đây:

Thông tin cho người dùng

Các tên DNS ftp.debian.orgftp.<CC>.debian.org sẽ vẫn giữ như cũ. Máy bản sao chỉ cần đổi sang giao thức HTTP là dùng được:

Thông tin cho những nhà phát triển

Các dịch vụ dành cho nhà phát triển của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng. Có hàng đợi tải lên cho cả kho main và security:

Vài nét về Debian

Dự án Debian là một hiệp hội các nhà phát triển phần mềm tự do, gồm những người tình nguyện dành thời gian cùng nỗ lực của bản thân để xây dựng một hệ điều hành hoàn toàn tự do mang tên Debian.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Debian tại https://www.debian.org/, gửi thư điện tử đến <press@debian.org>, hoặc liên hệ với nhóm phụ trách các máy bản sao thông qua bó thư công khai <debian-mirrors@lists.debian.org>.