Tin tức năm 2017

[09 Th12 2017] Updated Debian 8: 8.10 released
[09 Th12 2017] Updated Debian 9: 9.3 released
[07 Th10 2017] Updated Debian 9: 9.2 released
[12 Th8 2017] DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18
[22 Th7 2017] Updated Debian 9: 9.1 released
[22 Th7 2017] Updated Debian 8: 8.9 released
[18 Th6 2017] Debian Edu / Skolelinux Stretch — một giải pháp Linux toàn diện cho trường học của bạn
[17 Th6 2017] Đã phát hành Debian 9 Stretch
[06 Th5 2017] Updated Debian 8: 8.8 released
[25 Th4 2017] Tắt các dịch vụ FTP công
[17 Th4 2017] Bản tuyên bố về việc Dmitry Bogatov bị bắt giữ
[14 Th1 2017] Updated Debian 8: 8.7 released

Chú ý: bạn có thể nhận được tin tức mới nhất về Debian bằng cách đặt xem dài hạn hoặc duyệt phần lưu trữ các bó thư thông-báo-debiantin-tức-debian của chúng tôi.