Debian 7 Långtidsstöd (LTS) når end-of-life

1 juni 2018

Debian med Långtidsstöd (Long Term Support - LTS) tillkännager härmed att stödet för Debian 7 "Wheezy" har nått sitt end-of-life 31 maj 2018, fem år efter dess ursprungliga utgåva 4 maj 2013.

Debian kommer inte att tillhandahålla ytterligare säkerhetsstöd för Debian 7. En delmängd av Wheezy-paket kommer att få stöd från externa parter. Detaljerad information kan hittas på Utökad LTS.

LTS-gruppen kommer att förbereda övergången till Debian 8 "Jessie", som är den aktuella gamla stabila utgåvan. LTS-gruppen kommer att ta över stöd från säkerhetsgruppen den 17 juni 2018.

Debian 8 kommer även att få långtidsstöd i fem år efter dess ursprungliga utgåva med stöd som upphör 30 juni 2020. Arkitekturerna med stöd innefattar amd64, i386, armel och armhf.

För ytterligare information om användning av Jessie LTS och uppgradering från Wheezy LTS var vänlig se LTS/Användning.

Debian och dess grupp för långtidsstöd skulle vilja tacka alla bidragande användare, utvecklare och sponsorer som gör det möjligt att förlänga livet på föregående stabila utgåvor, och som har gjort denna LTS till en framgång.

Om du förlitar dig på Debian LTS, var vänlig att överväg att gå med gruppen, tillhandahålla patchar, testning eller finansiera insatserna.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett verkligt fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att bli ett av de största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk och med stöd för en enorm bredd av datortyper kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Mer information

Ytterligare information om Debian Long Term Support kan hittas på https://wiki.debian.org/LTS/.

Kontaktinformation

För ytterligare information var vänlig besök Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post till <press@debian.org>.