Uppdaterad Debian 9; 9.11 utgiven

8 september 2019

Debianprojektet presenterar stolt sin elfte uppdatering till dess gamla stabila utgåva Debian 9 (med kodnamnet stretch).

Denna punktutgåva är primärt en uppdatering till den nyligen utgivna 9.10, för att lösa ett kritiskt problem med installeraren som upptäcktes under testning av avbildningarna.

Vänligen notera att punktutgåvan inte innebär en ny version av Debian 9 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det behövs inte kastas bort gamla media av stretch. Efter installationen kan paket uppgraderas till de aktuella versionerna genom att använda en uppdaterad Debianspegling.

De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket, och de flesta av sådana uppdateringar finns inkluderade i punktutgåvan.

Nya installationsavbildningar kommer snart att finnas tillgängliga på de vanliga platserna.

En uppgradering av en existerande installation till denna revision kan utföras genom att peka pakethanteringssystemet på en av Debians många HTTP-speglingar. En utförlig lista på speglingar finns på:

https://www.debian.org/mirror/list

Blandade felrättningar

Denna uppdatering av den gamla stabila utgåvan lägger till några viktiga felrättningar till följande paket:

Paket Orsak
base-files Update for the point release
bogl Call iswspace instead of isspace, fixes crash on U+FEFF
debian-installer Rebuild against proposed-updates
debian-installer-netboot-images Rebuild against proposed-updates

Debianinstalleraren

Installeraren har uppdaterats för att inkludera rättningarna som har inkluderats i den gamla stabila utgåvan med denna punktutgåva.

URLer

Den fullständiga listan på paket som har förändrats i denna revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch/ChangeLog

Den aktuella gamla stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable/

Föreslagna uppdateringar till den gamla stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable-proposed-updates

Information om den gamla stabila utgåvan (versionsfakta, kända problem osv.):

https://www.debian.org/releases/oldstable/

Säkerhetsbulletiner och information:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debianprojektet är en grupp utvecklare av Fri mjukvara som donerar sin tid och kraft för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen besök Debians webbplats på https://www.debian.org/, skicka e-post till <press@debian.org>, eller kontakta gruppen för stabila utgåvor på <debian-release@lists.debian.org>.