Debian 8 långtidsstöd (LTS) når slutet av sin livslängd

9 juli 2020

Gruppen för Debian långtidsstöd (Long Term Support - LTS) tillkännager härmed att stödet för Debian 8 Jessie har avslutats den 30 juni 2020, fem år efter dess ursprungliga utgåva den 26 april, 2015.

Debian kommer inte att tillhandahålla ytterligare säkerhetsuppdateringar för Debian 8. En delmängd av Jessie-paket kommer att stödjas av externa parter. Detaljerad information kan hittas på sidan Extended LTS.

LTS-gruppen kommer att förbereda en övergång till Debian 9 Stretch, som är den aktuella gamla stabila utgåvan. LTS-gruppen har tagit över stödet från säkerhetsgruppen 6 Juli 2020, medan den slutliga punktutgåvan för Stretch kommer att ges ut 18 Juli 2020.

Debian 9 kommer också att få långtidsstöd under fem år efter dess ursprungliga utgåva, med stöd som avslutas 30 Juni 2022. Arkitekturerna med stöd fortsätter att vara am64, i386, armel och armhf. Utöver detta är vi stolta att tillkännage att för första gången kommer stöd att utökas med att inkludera arkitekturen arm64.

För ytterligare information om användning av Stretch LTS och att uppgradera från Jessie LTS, var vänlig se LTS/Using.

Debian och dess LTS-grupp skulle vilja tacka alla bidragande användare, utvecklare och sponsorer som gör det möjligt att utöka livslängden för tidigare stabila utgåvor, och som har gjort denna LTS till en framgång.

Om du är beroende av Debian LTS, överväg att gå med i gruppen, tillhandahåll patchar, testning eller finansiera insatserna.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Ytterligare information

Ytterligare information om Debians Långtidsstöd kan hittas på https://wiki.debian.org/LTS/.

Kontaktinformation

För ytterligare information, var vänlig besök Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.