Uppdaterad Debian 10; 10.6 utgiven

26 september 2020

Debianprojektet presenterar stolt sin sjätte uppdatering till dess stabila utgåva Debian 10 (med kodnamnet buster). Denna punktutgåva lägger huvudsakligen till rättningar för säkerhetsproblem, tillsammans med ytterligare rättningar för allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga.

Vänligen notera att punktutgåvan inte innebär en ny version av Debian 10 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det behövs inte kastas bort gamla media av buster. Efter installationen kan paket uppgraderas till de aktuella versionerna genom att använda en uppdaterad Debianspegling..

De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket, och de flesta av sådana uppdateringar finns inkluderade i punktutgåvan.

Nya installationsavbildningar kommer snart att finnas tillgängliga på de vanliga platserna.

En uppgradering av en existerande installation till denna revision kan utföras genom att peka pakethanteringssystemet på en av Debians många HTTP-speglingar. En utförlig lista på speglingar finns på:

https://www.debian.org/mirror/list

Blandade felrättningar

Denna uppdatering av den stabila utgåvan lägger till några viktiga felrättningar till följande packages.

Notera att, på grund av byggproblem finns inte uppdateringarna för paketen cargo, rustc och rustc-bindgen tillgängliga för arkitekturen armel. De kan komma att läggas till vid ett senare tillfälle om problemen löses.

Paket Orsak
arch-test Fix detection of s390x sometimes failing
asterisk Fix crash when negotiating for T.38 with a declined stream [CVE-2019-15297], SIP request can change address of a SIP peer [CVE-2019-18790], AMI user could execute system commands [CVE-2019-18610], segfault in pjsip show history with IPv6 peers
bacula Fix oversized digest strings allow a malicious client to cause a heap overflow in the director's memory [CVE-2020-11061]
base-files Update /etc/debian_version for the point release
calamares-settings-debian Disable displaymanager module
cargo New upstream release, to support upcoming Firefox ESR versions
chocolate-doom Fix missing validation [CVE-2020-14983]
chrony Prevent symlink race when writing to the PID file [CVE-2020-14367]; fix temperature reading
debian-installer Update Linux ABI to 4.19.0-11
debian-installer-netboot-images Rebuild against proposed-updates
diaspora-installer Use --frozen option to bundle install to use upstream Gemfile.lock; don't exclude Gemfile.lock during upgrades; don't overwrite config/oidc_key.pem during upgrades; make config/schedule.yml writeable
dojo Fix prototype pollution in deepCopy method [CVE-2020-5258] and in jqMix method [CVE-2020-5259]
dovecot Fix dsync sieve filter sync regression; fix handling of getpwent result in userdb-passwd
facter Change Google GCE Metadata endpoint from v1beta1 to v1
gnome-maps Fix an issue with misaligned shape layer rendering
gnome-shell LoginDialog: Reset auth prompt on VT switch before fade in [CVE-2020-17489]
gnome-weather Prevent a crash when the configured set of locations are invalid
grunt Use safeLoad when loading YAML files [CVE-2020-7729]
gssdp New upstream stable release
gupnp New upstream stable release; prevent the CallStranger attack [CVE-2020-12695]; require GSSDP 1.0.5
haproxy logrotate.conf: use rsyslog helper instead of SysV init script; reject messages where chunked is missing from Transfer-Encoding [CVE-2019-18277]
icinga2 Fix symlink attack [CVE-2020-14004]
incron Fix cleanup of zombie processes
inetutils Fix remote code execution issue [CVE-2020-10188]
libcommons-compress-java Fix denial of service issue [CVE-2019-12402]
libdbi-perl Fix memory corruption in XS functions when Perl stack is reallocated [CVE-2020-14392]; fix a buffer overflow on an overlong DBD class name [CVE-2020-14393]; fix a NULL profile dereference in dbi_profile() [CVE-2019-20919]
libvncserver libvncclient: bail out if UNIX socket name would overflow [CVE-2019-20839]; fix pointer aliasing/alignment issue [CVE-2020-14399]; limit max textchat size [CVE-2020-14405]; libvncserver: add missing NULL pointer checks [CVE-2020-14397]; fix pointer aliasing/alignment issue [CVE-2020-14400]; scale: cast to 64 bit before shifting [CVE-2020-14401]; prevent OOB accesses [CVE-2020-14402 CVE-2020-14403 CVE-2020-14404]
libx11 Fix integer overflows [CVE-2020-14344 CVE-2020-14363]
lighttpd Backport several usability and security fixes
linux New upstream stable release; increase ABI to 11
linux-latest Update for -11 Linux kernel ABI
linux-signed-amd64 New upstream stable release
linux-signed-arm64 New upstream stable release
linux-signed-i386 New upstream stable release
llvm-toolchain-7 New upstream release, to support upcoming Firefox ESR versions; fix bugs affecting rustc build
lucene-solr Fix security issue in DataImportHandler configuration handling [CVE-2019-0193]
milkytracker Fix heap overflow [CVE-2019-14464], stack overflow [CVE-2019-14496], heap overflow [CVE-2019-14497], use after free [CVE-2020-15569]
node-bl Fix over-read vulnerability [CVE-2020-8244]
node-elliptic Prevent malleability and overflows [CVE-2020-13822]
node-mysql Add localInfile option to control LOAD DATA LOCAL INFILE [CVE-2019-14939]
node-url-parse Fix insufficient validation and sanitization of user input [CVE-2020-8124]
npm Don't show password in logs [CVE-2020-15095]
orocos-kdl Remove explicit inclusion of default include path, fixing issues with cmake < 3.16
postgresql-11 New upstream stable release; set a secure search_path in logical replication walsenders and apply workers [CVE-2020-14349]; make contrib modules' installation scripts more secure [CVE-2020-14350]
postgresql-common Don't drop plpgsql before testing extensions
pyzmq Asyncio: wait for POLLOUT on sender in can_connect
qt4-x11 Fix buffer overflow in XBM parser [CVE-2020-17507]
qtbase-opensource-src Fix buffer overflow in XBM parser [CVE-2020-17507]; fix clipboard breaking when timer wraps after 50 days
ros-actionlib Load YAML safely [CVE-2020-10289]
rustc New upstream release, to support upcoming Firefox ESR versions
rust-cbindgen New upstream release, to support upcoming Firefox ESR versions
ruby-ronn Fix handling of UTF-8 content in manpages
s390-tools Hardcode perl dependency instead of using ${perl:Depends}, fixing installation under debootstrap

Säkerhetsuppdateringar

Denna revision lägger till följande säkerhetsuppdateringar till den stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt bulletiner för alla dessa uppdateringar:

Bulletin-ID Paket
DSA-4662 openjdk-11
DSA-4734 openjdk-11
DSA-4736 firefox-esr
DSA-4737 xrdp
DSA-4738 ark
DSA-4739 webkit2gtk
DSA-4740 thunderbird
DSA-4741 json-c
DSA-4742 firejail
DSA-4743 ruby-kramdown
DSA-4744 roundcube
DSA-4745 dovecot
DSA-4746 net-snmp
DSA-4747 icingaweb2
DSA-4748 ghostscript
DSA-4749 firefox-esr
DSA-4750 nginx
DSA-4751 squid
DSA-4752 bind9
DSA-4753 mupdf
DSA-4754 thunderbird
DSA-4755 openexr
DSA-4756 lilypond
DSA-4757 apache2
DSA-4758 xorg-server
DSA-4759 ark
DSA-4760 qemu
DSA-4761 zeromq3
DSA-4762 lemonldap-ng
DSA-4763 teeworlds
DSA-4764 inspircd
DSA-4765 modsecurity

Debianinstalleraren

Installeraren har uppdaterats för att inkludera rättningarna som har inkluderats i den stabila utgåvan med denna punktutgåva.

URLer

Den fullständiga listan på paket som har förändrats i denna revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/buster/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates

Information om den stabila utgåvan (versionsfakta, kända problem osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och information:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debianprojektet är en grupp utvecklare av Fri mjukvara som donerar sin tid och kraft för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen besök Debians webbplats på https://www.debian.org/, skicka e-post till <press@debian.org>, eller kontakta gruppen för stabila utgåvor på <debian-release@lists.debian.org>.