Uppdaterad Debian 10; 10.8 utgiven

6 februari 2021

Debianprojektet presenterar stolt sin åttonde uppdatering till dess stabila utgåva Debian 10 (med kodnamnet buster). Denna punktutgåva lägger huvudsakligen till rättningar för säkerhetsproblem, tillsammans med ytterligare rättningar för allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga.

Vänligen notera att punktutgåvan inte innebär en ny version av Debian 10 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det behövs inte kastas bort gamla media av buster. Efter installationen kan paket uppgraderas till de aktuella versionerna genom att använda en uppdaterad Debianspegling..

De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket, och de flesta av sådana uppdateringar finns inkluderade i punktutgåvan.

Nya installationsavbildningar kommer snart att finnas tillgängliga på de vanliga platserna.

En uppgradering av en existerande installation till denna revision kan utföras genom att peka pakethanteringssystemet på en av Debians många HTTP-speglingar. En utförlig lista på speglingar finns på:

https://www.debian.org/mirror/list

Blandade felrättningar

Denna uppdatering av den stabila utgåvan lägger till några viktiga felrättningar till följande paket:

Paket Orsak
atftp Fix denial of service issue [CVE-2020-6097]
base-files Update /etc/debian_version for the 10.8 point release
ca-certificates Update Mozilla CA bundle to 2.40, blacklist expired AddTrust External Root
cacti Fix SQL injection issue [CVE-2020-35701] and stored XSS issue
cairo Fix mask usage in image-compositor [CVE-2020-35492]
choose-mirror Update mirror list
cjson Fix infinite loop in cJSON_Minify
clevis Fix initramfs creation; clevis-dracut: Trigger initramfs creation upon installation
cyrus-imapd Fix version comparison in cron script
debian-edu-config Move host keytabs cleanup code out of gosa-modify-host into a standalone script, reducing LDAP calls to a single query
debian-installer Use 4.19.0-14 Linux kernel ABI; rebuild against proposed-updates
debian-installer-netboot-images Rebuild against proposed-updates
debian-installer-utils Support partitions on USB UAS devices
device-tree-compiler Fix segfault on dtc -I fs /proc/device-tree
didjvu Add missing build-dependency on tzdata
dovecot Fix crash when searching mailboxes containing malformed MIME messages
dpdk New upstream stable release
edk2 CryptoPkg/BaseCryptLib: fix NULL dereference [CVE-2019-14584]
emacs Don't crash with OpenPGP User IDs with no e-mail address
fcitx Fix input method support in Flatpaks
file Increase name recursion depth to 50 by default
geoclue-2.0 Check the maximum allowed accuracy level even for system applications; make the Mozilla API key configurable and use a Debian-specific key by default; fix display of the usage indicator
gnutls28 Fix test suite error caused by expired certificate
grub2 When upgrading grub-pc noninteractively, bail out if grub-install fails; explicitly check whether the target device exists before running grub-install; grub-install: Add backup and restore; don't call grub-install on fresh install of grub-pc
highlight.js Fix prototype pollution [CVE-2020-26237]
intel-microcode Update various microcode
iproute2 Fix bugs in JSON output; fix race condition that DOSes the system when using ip netns add at boot
irssi-plugin-xmpp Do not trigger the irssi core connect timeout prematurely, thus fixing STARTTLS connections
libdatetime-timezone-perl Update for new tzdata version
libdbd-csv-perl Fix test failure with libdbi-perl 1.642-1+deb10u2
libdbi-perl Security fix [CVE-2014-10402]
libmaxminddb Fix heap-based buffer over-read [CVE-2020-28241]
lttng-modules Fix build on kernel versions >= 4.19.0-10
m2crypto Fix compatibility with OpenSSL 1.1.1i and newer
mini-buildd builder.py: sbuild call: set '--no-arch-all' explicitly
net-snmp snmpd: Add cacheTime and execType flags to EXTEND-MIB
node-ini Do not allow invalid hazardous string as section name [CVE-2020-7788]
node-y18n Fix prototype pollution issue [CVE-2020-7774]
nvidia-graphics-drivers New upstream release; fix possible denial of service and information disclosure [CVE-2021-1056]
nvidia-graphics-drivers-legacy-390xx New upstream release; fix possible denial of service and information disclosure [CVE-2021-1056]
pdns Security fixes [CVE-2019-10203 CVE-2020-17482]
pepperflashplugin-nonfree Turn into a dummy package taking care of removing the previously installed plugin (no longer functional nor supported)
pngcheck Fix buffer overflow [CVE-2020-27818]
postgresql-11 New upstream stable release; security fixes [CVE-2020-25694 CVE-2020-25695 CVE-2020-25696]
postsrsd Ensure timestamp tags aren't too long before trying to decode them [CVE-2020-35573]
python-bottle Stop allowing ; as a query-string separator [CVE-2020-28473]
python-certbot Automatically use ACMEv2 API for renewals, to avoid issues with ACMEv1 API removal
qxmpp Fix potential SEGFAULT on connection error
silx python(3)-silx: Add dependency on python(3)-scipy
slirp Fix buffer overflows [CVE-2020-7039 CVE-2020-8608]
steam New upstream release
systemd journal: do not trigger assertion when journal_file_close() is passed NULL
tang Avoid race condition between keygen and update
tzdata New upstream release; update included timezone data
unzip Apply further fixes for CVE-2019-13232
wireshark Fix various crashes, infinite loops and memory leaks [CVE-2019-16319 CVE-2019-19553 CVE-2020-11647 CVE-2020-13164 CVE-2020-15466 CVE-2020-25862 CVE-2020-25863 CVE-2020-26418 CVE-2020-26421 CVE-2020-26575 CVE-2020-28030 CVE-2020-7045 CVE-2020-9428 CVE-2020-9430 CVE-2020-9431]

Säkerhetsuppdateringar

Denna revision lägger till följande säkerhetsuppdateringar till den stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan släppt bulletiner för alla dessa uppdateringar:

Bulletin-ID Paket
DSA-4797 webkit2gtk
DSA-4801 brotli
DSA-4802 thunderbird
DSA-4803 xorg-server
DSA-4804 xen
DSA-4805 trafficserver
DSA-4806 minidlna
DSA-4807 openssl
DSA-4808 apt
DSA-4809 python-apt
DSA-4810 lxml
DSA-4811 libxstream-java
DSA-4812 xen
DSA-4813 firefox-esr
DSA-4814 xerces-c
DSA-4815 thunderbird
DSA-4816 mediawiki
DSA-4817 php-pear
DSA-4818 sympa
DSA-4819 kitty
DSA-4820 horizon
DSA-4821 roundcube
DSA-4822 p11-kit
DSA-4823 influxdb
DSA-4824 chromium
DSA-4825 dovecot
DSA-4827 firefox-esr
DSA-4828 libxstream-java
DSA-4829 coturn
DSA-4830 flatpak
DSA-4831 ruby-redcarpet
DSA-4832 chromium
DSA-4833 gst-plugins-bad1.0
DSA-4834 vlc
DSA-4835 tomcat9
DSA-4837 salt
DSA-4838 mutt
DSA-4839 sudo
DSA-4840 firefox-esr
DSA-4841 slurm-llnl
DSA-4843 linux-latest
DSA-4843 linux-signed-amd64
DSA-4843 linux-signed-arm64
DSA-4843 linux-signed-i386
DSA-4843 linux

Borttagna paket

Följande paket har tagits bort på grund av omständigheter utom vår kontroll:

Paket Orsak
compactheader Inkompatibel med aktuella versioner av Thunderbird

Debianinstalleraren

Installeraren har uppdaterats för att inkludera rättningarna som har inkluderats i den stabila utgåvan med denna punktutgåva.

URLer

Den fullständiga listan på paket som har förändrats i denna revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/buster/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/

Föreslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates

Information om den stabila utgåvan (versionsfakta, kända problem osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och information:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debianprojektet är en grupp utvecklare av Fri mjukvara som donerar sin tid och kraft för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen besök Debians webbplats på https://www.debian.org/, skicka e-post till <press@debian.org>, eller kontakta gruppen för stabila utgåvor på <debian-release@lists.debian.org>.