Uttalande om Daniel Pocock

17 november 2021

Debian är medveten om ett antal offentliga inlägg som gjorts om Debian och dess gemenskapsmedlemmar på en rad webbplatser av en Daniel Pocock, som utger sig för att vara en Debianutvecklare.

Herr Pocock är inte associerad med Debian. Han är varken Debianutvecklare eller en medlem av Debiangemenskapen. Han var tidigare Debianutvecklare men uteslöts ur projektet för några år sedan efter att ha ägnat sig åt beteende som var destruktivt för Debians rykte och för själva gemenskapen. Han har inte varit medlem i Debianprojektet sedan 2018. Han är också förbjuden att delta i Debians gemenskap i någon form, inklusive genom tekniska bidrag, deltagande i onlineutrymmen, eller delta i konferenser och/eller evenemang. Han har ingen rätt eller ställning att representera sig själv som Debianutvecklare eller medlem av Debiangemenskapen.

Under tiden sedan han uteslöts ur projektet har herr Pocock engagerat sig i en pågående och omfattande kampanj av vedergällningstrakasserier genom att göra ett antal inflammatoriska och ärekränkande inlägg online, särskilt på en webbplats som utger sig för att vara en Debianwebbplats. Innehållet i dessa inlägg involverar inte bara Debian, utan också ett antal av dess utvecklare och volontärer. Han har också forsatt att felaktigt framställa sig som medlem i Debiangemenskapen i mycket av sin kommunikation och offentliga presentationer. Vänligen se denna artikel för en lista på Debians officiella kommunikationskanaler. Rättsliga åtgärder övervägs för bland annat ärekränkning, uppsåtlig lögn och trakasserier.

Debian står tillsammans som en gemenskap och mot trakasserier. Vi har en uppförandekod som styr vårt svar på skadligt beteende i vår gemenskap, och vi kommer att fortsätta att agera för att skydda vår gemenskap och våra volontärer. Tveka inte att kontakta Debians communitygrupp om du har frågor eller behöver support. Under tiden är alla Debians och voluntärers rättigheter reserverade.

Om Debian

Debianprojektet är en sammanslutning av utvecklare av fri mjukvara som ger frivilligt av sin tid och insats för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För ytterligare information, var vänlig besök Debians webbplats på http://www.debian.org/ eller skicka e-post till <press@debian.org>.