DebConf23 i Kochi avslutas och platsen för DebConf24 tillkännages

18 september 2023

Igår, söndagen 17 september 2023 avslutades den årliga Debian utvecklar- och bidragslämnarkonferensen.

Fler än 474 deltagare som representerade 35 länder från hela världen samlades för totalt 89 evenemang, bland annat föreläsningar, diskussioner, Birds of a Feather (BoF)-samlingar, workshops, och aktiviteter för att förbättra vår distribution, lära av våra mentorer och jämlikar, bygga vår gemenskap, och för att ha lite kul.

Konferensen föregicks av det årliga DebCamp hackingsessionen som hölls 3 september till 9 september där Debianutvecklare och bidragslämnare sammankallades för att fokusera sina individuella Debianrelaterade projekt eller arbeten för att jobba i grupper med fokus på personligt samarbete för att utveckla Debian. Särskilt ägde sprintar rum detta år för att främja utvecklingen av Mobian/Debian, reproducerbara byggen och Python i Debian. Detta år hade vi även en bootcamp som hölls för nybörjare av en grupp mentorer som delade med sig av praktisk erfarenhet av Debian och erbjöd en djupare förståelse för hur man arbetar i och bidrar till gemenskapen.

Den faktiska Debianutvecklarkonferensen startade söndagen 10 september 2023. Utöver det traditionella 'Bitar från DPL'-föreläsningen, den kontinuerliga nyckelsigneringsfesten, blixtföreläsningar och tillkännagivandet av nästa års DebConf24, fanns det flera uppdateringssessioner delade av interna projekt och grupper. Flera av de hållna diskussionssessionerna presenterades av våra tekniska grupper som lyfte fram arbetet och fokus för Långtidsstödsgruppen (LTS), Androidverktyg, Debianderivat, Debianinstalleraren, Debianavbildningar, och Debians vetenskapsgrupp. Grupperna för programmeringsspråken Python, Perl och Ruby delade även dom uppdateringar med sig med sitt arbete och sina insatser. Två av de större lokala Debiangemenskaperna, Debian Brasilien och Debian Indien delade med sig om hur deras respektive samarbeten i Debian flyttade projektet framåt och hur de attraherade nya medlemmar och möjligheter både inom Debian, F/OSS och vetenskap med deras HowTos med demonstrerat gemenskapsengagemang.

Schemat uppdaterades varje dag med planerade och ad-hoc-aktiviteter som introducerats av deltagare under konferensens gång. Flera aktiviteter som inte kunde hållas under tidigare år på grund av den globala Covid-19-pandemin firades när de återvände till konferensens schema: en jobbmässa, kvällen med fri mikrofon, poesiafton, traditionella ost och vin-festen, gruppfoton och dagsutflykterna.

För de som inte har möjlighet att delta är de flesta av föreläsningarna och sessionerna filmade för live-strömmar vilka görs tillgängliga senare genom arkivet för Debianmöten. Nästan alla sessioner tillät fjärrdeltagande via IRC-meddelandeappar eller samarbetstextdokument vilket tillät fjärrdeltagare att "vara i rummet" för att ställa frågor eller dela kommentarer med talaren och den samlade publiken.

DebConf23 såg över 4.3 TiB strömmade data, 55 timmar schemalagda föreläsningar, 23 nätverksåtkomstpunkter, 11 nätverksswitchar, 75 kg importerad utrustning, 400 meter gaffatejp, 1463 visade strömmade timmar, 461 t-shirts, Geoip-tittare från 35 länder, 5 dagsutflykterna, och ett genomsnitt på 169 planerade måltider per dag. Alla dessa evenemang, aktiviteter, konversationer och strömmar tillsammans med vår kärlek, vårt intresse och deltagande i Debian och F/OSS gjorde absolut denna konferens till en succé både här i Kochi, Indien och online runt hela världen.

Webbplatsen för DebConf23 kommer att hållas aktiv för arkiveringsändamål och kommer att fortsätta att erbjuda länkar till presentationerna och videos av föreläsningarna och evenemangen.

Nästa år kommer DebConf24 att hållas i Haifa, Israel. Enligt traditionen kommer lokala organisatörer före DebConf starta konferensaktiviteterna med DebCamp med särskilt fokus på individuellt arbete och grupparbete för förbättring av distributionen.

DebConf arbetar för en säker och välkomnande miljö för alla deltagare. Se webbsidan om förhållningsregler på webbplatsen för DebConf23 för ytterligare detaljer om detta.

Debian tackar för åtagandet från flera sponsorer för deras stöd för DebConf23, speciellt våra Platinasponsorer: Infomaniak, Proxmox, och Siemens.

Vi vill även tacka våra video- och infrastrukturgrupper, DebConf23- och DebConf-kommittéerna vår värdnation Indien och varje enstaka person som hjälpte till att bidra till detta evenemang eller Debian i allmänhet. Tack till er alla för ert arbete med att hjälpa Debian att fortsätta vara "det universella operativsystemet". Vi ses nästa år!

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullspäckat schema med tekniska, sociala och policytal, tillhandahåller DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba tillsammans. Det är ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skilda platser som Skottland, Argentina, och Bosnien och Herzegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på http://debconf.org.

Om Infomaniak

Infomaniak är en nyckelspelare i Europeiska molnmarknaden och den ledande utvecklaren av webbteknologier i Schweiz. De har målet att vara ett obroende europeiskt alternativ till webbgiganterna och är hängiven till en etiskt och hållbar webb som respekterar integritet och skapar lokala arbetsmöjligheter. Infomaniak utvecklar molnlösningar (IaaS, PaaS, VPS), produktivitetsverktyg för onlinesamarbete och video- och radioströmningstjänster.

Om Proxmox

Proxmox utvecklar kraftfull men ändå lättanvänd servermjukvara med öppen källkod. Produktporföljen från Proxmox, inklusive servervirtualisering, backup, och e-postsäkerhet, hjälper företag oavsett storlek, sektor eller branch att förenkla sina IT-infrastrukturer. Proxmox-lösningarna baseras på den fantastiska Debianplatformen och vi är nöjda att vi kan ge tillbaka till gemenskapen genom att sponsra DebConf23.

Om Siemens

Siemens är ett teknoligiföretag med fokus på industri, infrastruktur och transport. Från resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leveranskedjor, smartare byggnader och nät, till renare och mer bekväma transporter och avanverad sjukvård skapar företaget teknologi med syfte att tillföra verkligt värde till kunderna. Genom att kombinera verkliga och digitala världar ger Siemens sina kunder möjlighet att transformera sina branscher och marknader, vilket hjälper dem att förbättra vardagen för miljarder människor.

Kontaktinformation

För ytterligare information, var vänlig besök DebConf23s webbsida på https://debconf23.debconf.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.