Uttalande om Daniel Pocock

6 juni 2024

Efter den otillböriga registreringen av Debians varumärke i Schweiz av en före detta Debianutvecklares företag - som har genomfört en stark smutskastningskampanj mot Debian sedan 2018 -, har Debianprojektet vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkra sina varumärken och intressen över hela världen.

I november 2023, efter rättsliga åtgärder som väckts av Debian, beslutade Tribunal Cantonal i kantonen Vaud att registreringen av Debian-varumärket i Schweiz av Open Source Developer Freedoms SA i likvidation (OSDF) - tidigare Software Freedom Institute SA - var en förskingring av Debians varumärke, eftersom det senare är välkänt och etablerat inom IT-sektorn över hela världen. Ingen överklagan överklagades av domen som därmed bär laga kraft.

I sin dom konstaterade domstolen att:

"Daniel Pocock är den enda administratören för den tilltalade [OSDF]."

"Genom att gå tillväga på detta sätt, har svaranden, som är medveten om existensen av det omtvistade varumärket och dess rykte, och som visste att käranden var dess ägare, eftersom dess enda administratör var en Debianutvecklare och en före detta medlem av gemenskapen med samma namn, tillskansat sig ovan nämnda varumärke och skapat förvirring hos allmänheten."

Tribunalen beordrade att den schweiziska varumärkesregistreringen skulle överföras till Debianprojektets betrodda organisation, Software in the Public Interest (SPI) Inc., och kostnaderna för åtgärden betalades av svaranden. OSDF beordrades också att publicera domen på sin hemsida. Innan domstolens slutgiltiga avgörande kunde meddelas avbröt OSDF abrupt registreringen och trädde senare i likvidation utan att meddela SPI och utan att betala kostnaderna för talan. Hittills har Daniel Pocock misslyckats med att följa något av domstolens beslut och Debian har tvingats inleda återkravsåtgärder för sina kostnader.

Under tiden, mellan 2020 och februari 2024, blev Debian medvetna om åtminstone 14 domänregistreringar och assoicierade webbplatser som strider mot vår varumärkespolicy. Alla domäner registrerades och kontrolleras av Daniel Pocock. I maj 2024 beordrade World Intellectual Property Organization (WIPO) de relevanta domänregistren att överföra alla 14 registreringar till SPI Inc. i förtroende för Debian, och noterade:

"[...] Svaranden registrerade och använde de omtvistade domännamnen i ond tro, vilket skapade en sannolikhet för förväxling beträffande källan eller anknytningen till den klagandes varumärke, för såväl kommersiella som kritiska ändamål och med full kännedom om den klagandes varumärke och varumärkespolicy."

Debianprojektet kommer att fortsätta att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda och försvara sina varumärken och andra intressen. Vår varumärkespolicy har stått emot granskning i flera jurisdiktioner.

Vi tar därför tillfället i akt att tacka medlemmarna i vår gemenskap som investerat betydande ansträngningar för att dokumentera Debians användning och distribution runt om i världen som förberedelser för att utmana den schweiziska varumärkesregistreringen, trots den tunga – och orättvisa - smutskastningskampanj många av våra volontärer fick möta under de senaste åren.

Vi är fortfarande engagerade i att eftersträva lämpliga rättsliga medel för att skydda vår gemenskap och andra från ytterligare trakasserier..

Ytterligare information

Domen från Tribunal Cantonal i kantonen Vaud, daterad den 27 november 2023, återfinns på https://www.debian.org/News/2024/judgement.pdf och och WIPO:s fullständiga beslutstext, daterad den 3 maj , 2024, finns tillgänglig på https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2024-0770

Om Debian

Debianprojektet är en sammanslutning av fri mjukvaruutvecklare som frivilligt lägger sin tid och ansträngning för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen besök Debian webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.