Debian 10 långtidsstöd når slutet på sin livslängd

15 juni 2024

Debians grupp för långtidsstöd tillkännager härmed att stöd för Debian 10 buster kommer nå slutet på sin livslängd 30 juni, 2024, nästan fem år efter dess ursprungliga utgåva den 6 juki, 2019.

Med start i juli kommer Debian inte längre att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar för Debian 10. En delmängd av paket i buster kommer att stödjas av externa grupper. Detaljerad information kan hittas på sidan för Utökad LTS.

Debians LTS-grupp kommer att preparera övergången till Debian 11 bullseye, den nuvarande gamla stabila utgåvan. Tack vare den samlade insatsen av olika grupper inklusive säkerhetsgruppen, utgåvegruppen och LTS-gruppen kommer livslängden för Debian 11 också att omfatta fem år. För att göra livscykeln för Debianutgåvor lättare att följa har de relaterade Debiangrupperna kommer överens om följande schema: tre år av reguljärt stöd plus två års långtidsstöd. LTS-gruppen kommer att ta över stödet från säkerhetsgruppen och utgåvegruppen 14 augusti 2024, tre år efter den ursprungliga utgåvan 14 augusti, 2021. Den slutgiltiga punktuppdateringen av bullseye kommer att publiceras strax efter den slutliga säkerhetsbulletinen (DSA - Debian security advisory) har utfärdats.

Debian 11 kommer att få långtidsstöd fram till 31 augusti 2026. Arkitekturerna med stöd förblir amd64, i386, arm64 och armhf.

För ytterligare information om användning av bullseye LTS och att uppgradera från buster LTS, vänligen se LTS/Using.

Debian och dess LTS-grupp skulle vilja tacka alla bidragande användare, utvecklare, sponsorer och andra Debian-grupper som gör det möjligt att förlänga stödet av tidigare stabila utgåvor.

Om du är beroende av Debian LTS, vänligen överväg att gå med i gruppen, tillhandahåll patchar, testning eller bidra till finansiering av insatsen.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen besök Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.

Prenumerera / Avbryt prenumeration

Prenumerera på eller avbryt prenumeration från sändlistan för Debian-tillkännagivanden (debian-announce)