Πρόσφατα Νέα

[10 Φεβ 2024] Updated Debian 12: 12.5 released
[10 Φεβ 2024] Updated Debian 11: 11.9 released


Μπορείτε να έχετε τα πιο πρόσφατα νέα του Debian εγγραφόμενοι/ες ή περιηγούμενοι/ες στην αρχειοθήκη των ταχυδρομικών λιστών μας debian-announce και debian-news.

Όσοι/ες αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και την πρόοδο της ανάπτυξης/προογραμματισμού στην κοινότητα του Debian ίσως ενδιαφέρονται να δουν τα Νέα του Σχεδίου Debian, του επίσημου ιστολογίου του Debian Bits from Debian, ή τις Μικρά Νέα του Debian.

Παρακολουθούμε επίσης την κάλυψη από τον τύπο του Debian.

Το Debian, η διανομή και ο ιστότοπος, έχουν κερδίσει βραβεία, μπορείτε να βρείτε ποια στην σελίδα Βραβεία.

Θέματα ειδήσεων από προηγούμενα χρόνια μπορούν να ειδωθούν χρησιμοποιώντας τις ακλολουθες σελίδες: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 και 1997.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα τύπου του Σχεδίου Debian μέσω mail στην διεύθυνση press@debian.org. Αιτήματα για συνεντεύξεις θα πρέπει να δρομολογηθούν στο άτομο που πρέπει στο Σχέδιο Debian. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εξαιτίας των γλωσσικών φραγμών και διαφορών στις χρονικές ζώνες, η χρήση του mail προτιμάται σε σχέση με τηλεφωνικές κλήσεις.