Tin mới nhất

[09 Th12 2017] Updated Debian 8: 8.10 released
[09 Th12 2017] Updated Debian 9: 9.3 released
[07 Th10 2017] Updated Debian 9: 9.2 released
[12 Th8 2017] DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18
[22 Th7 2017] Updated Debian 9: 9.1 released
[22 Th7 2017] Updated Debian 8: 8.9 released
[18 Th6 2017] Debian Edu / Skolelinux Stretch — một giải pháp Linux toàn diện cho trường học của bạn
[17 Th6 2017] Đã phát hành Debian 9 Stretch
[06 Th5 2017] Updated Debian 8: 8.8 released
[25 Th4 2017] Tắt các dịch vụ FTP công
[17 Th4 2017] Bản tuyên bố về việc Dmitry Bogatov bị bắt giữ
[14 Th1 2017] Updated Debian 8: 8.7 released


Bạn có thể nhận tin tức mới nhất về Debian bằng cách đặt xem dài hạn hoặc duyệt phần lưu trữ của các bó thư thông-báo-debian tin-tức-debian của chúng tôi.

Cách tốt nhất để liên lạc với nhóm xuất bản báo chí của dự án Debian là gửi thư điện tử đến press@debian.org. Yêu cầu phỏng vấn sẽ chuyển đến người thích hợp ở trong dự án Debian. Cũng vì rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về múi giờ nên việc dùng thư điện tử được khuyến khích hơn là gọi điện thoại.

Những thông tin về các sự kiện hiện tại và sự tiến triển của việc phát triển trong cộng đồng Debian đáng chú ý có thể tìm thấy trong Tin tức về dự án Debian.

Các mục tin của những năm trước đây có thể xem bằng cách dùng những trang sau đây: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 19981997.


Chúng tôi cũng đồng thời tóm lược tin tức về Debian.