Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Tin mới nhất

[16 Th11 2019] Updated Debian 10: 10.2 released
[08 Th9 2019] Updated Debian 9: 9.11 released
[07 Th9 2019] Updated Debian 10: 10.1 released
[07 Th9 2019] Updated Debian 9: 9.10 released
[27 Th7 2019] DebConf19 closes in Curitiba and DebConf20 dates announced
[07 Th7 2019] Debian Edu / Skolelinux Buster — a complete Linux solution for your school
[06 Th7 2019] Debian 10 buster released
[27 Th4 2019] Updated Debian 9: 9.9 released
[31 Th3 2019] The Debian Project mourns the loss of Innocent de Marchi
[29 Th3 2019] Handshake donates $300,000 USD to Debian
[08 Th3 2019] The Debian Project mourns the loss of Lucy Wayland
[16 Th2 2019] Updated Debian 9: 9.8 released
[23 Th1 2019] Updated Debian 9: 9.7 released


Bạn có thể nhận tin tức mới nhất về Debian bằng cách đặt xem dài hạn hoặc duyệt phần lưu trữ của các bó thư thông-báo-debian tin-tức-debian của chúng tôi.

Cách tốt nhất để liên lạc với nhóm xuất bản báo chí của dự án Debian là gửi thư điện tử đến press@debian.org. Yêu cầu phỏng vấn sẽ chuyển đến người thích hợp ở trong dự án Debian. Cũng vì rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về múi giờ nên việc dùng thư điện tử được khuyến khích hơn là gọi điện thoại.

Những thông tin về các sự kiện hiện tại và sự tiến triển của việc phát triển trong cộng đồng Debian đáng chú ý có thể tìm thấy trong Tin tức về dự án Debian.

Các mục tin của những năm trước đây có thể xem bằng cách dùng những trang sau đây: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 19981997.


Chúng tôi cũng đồng thời tóm lược tin tức về Debian.